Lukio

FressisEdu auttaa käsittelemään tupakka- ja nikotiinituotteisiin liittyviä teemoja terveystiedon opetuksessa

FressisEdu-sivuston sisällöt tukevat lukion terveystiedon opetuksen tavoitteita ja kehittävät opiskelijan terveysosaamista. Sivusto tarjoaa tietoa, tukea ja välineitä käsitellä tupakka- ja nikotiinituotteita lukion opetuksessa.

Sivuston sisällöt on suunnattu ensisijaisesti opettajien käyttöön niin, että opettajat voivat poimia sivustolta sopivia tehtäviä opiskelijoille sekä hyödyntää sivuston tietopaketteja ja videoita opetuksen tukena.


Tehtävät

Tehtävät on jaoteltu eri teemojen mukaan: Terveystottumukset, yksilö, yhteiskunta, markkinointi ja media, ympäristövaikutukset, globaalit vaikutukset.

Lue lisää

Opetussuunnitelma

Terveysosaamisen osa-alueiden avulla tupakka- ja nikotiinituotteisiin liittyviä ilmiöitä voidaan käsitellä laaja-alaisesti.

Lue lisää

Videot

Materiaaleihin on koottu lukion opetuksessa hyödynnettäviä aiheeseen liittyviä videoita.

Lue lisää

Tietopaketit

Tietopaketteihin on koottu tietoa opettajalle tupakka- ja nikotiinituotteista ja niiden käyttöön liittyvistä ilmiöistä Suomessa.

Lue lisää