Lukio

FressisEdu auttaa käsittelemään tupakka- ja nikotiinituotteisiin liittyviä teemoja terveystiedon opetuksessa

FressisEdu-sivuston sisällöt tukevat lukion terveystiedon opetuksen tavoitteita ja kehittää opiskelijan terveysosaamista. Sivusto tarjoaa tietoa, tukea ja välineitä käsitellä tupakka- ja nikotiinituotteita lukion opetuksessa.

Sivuston tietosisällöt on suunnattu ensisijaisesti opettajien käyttöön niin, että opettajat voivat poimia sivustolta sopivia tehtäviä opiskelijoille sekä hyödyntää sivuston tietopaketteja opetuksen tukena.  Tehtävät on jaoteltu eri teemojen mukaan.


Tehtävät

Tehtävät pohjautuvat lukion terveystiedon opetuksen tavoitteisiin.

Lue lisää

Opetussuunnitelma

Terveysosaamisen osa-alueiden avulla tupakka- ja nikotiinituotteisiin liittyviä ilmiöitä voidaan käsitellä laaja-alaisesti.

Lue lisää

Videot

Olemme koonneet materiaaleihin lukion opetuksessa hyödynnettäviä aiheeseen liittyviä videoita.

Lue lisää

Tietopaketit

Tietopaketteihin on koottu tietoa opettajalle tupakka- ja nikotiinituotteista ja niiden käyttöön liittyvistä ilmiöistä Suomessa.

Lue lisää