1. Spelregler för nikotinfri idrott

Föreningen kan ta i bruk exempelspelreglerna som sådana, göra ändringar så att reglerna passar föreningens behov, eller integrera dem med föreningens befintliga regler till de delar som behövs.

Huvudmålet är att användning av nikotinprodukter uppmärksammas i föreningarnas och centralorganisationernas regler. Vi rekommenderar att föreningens ledning lägger till spelreglerna i tränarkontrakten och informerar om reglerna via föreningens olika kanaler. Här hittar du exempel på spelregler, baserade på regler som olika idrottsaktörer redan har tagit i bruk.

 

Vår förening förbinder sig att vara nikotinfri. Detta syns i vår verksamhet på följande sätt:

1.

Nikotinprodukter är inte tillåtna i våra föreningslokaler eller i vår verksamhet.

2.

Varje vuxen som är involverad i vår föreningsverksamhet förbinder sig att vara nikotinfri när hen agerar i föreningens verksamhet.

3.

I våra tränarkontrakt kräver vi att tränaren inte använder nikotinprodukter när hen arbetar för föreningen.

4.

Vi stöder de föreningsaktiva vuxna i att tala om användning av nikotinprodukter med unga idrottare, och vi stöder unga idrottare i att sluta använda dem.

5.

Om vi misstänker att en person under 18 år som deltar i vår förenings verksamhet köper, säljer eller innehar tobak, snus eller andra nikotinprodukter, agerar vi så här:

  1. Tränaren eller en annan vuxen i föreningen tar upp det med personen i enrum, och lyfter fram föreningens gemensamma spelregler. Första prioritet är att stöda och hjälpa den unga att sluta använda nikotinprodukter. Vi konstaterar att det är olagligt att langa och sälja dem, likaså att inneha nikotinprodukter som minderårig.
  2.  Ifall användningen eller försäljningen av nikotinprodukter (eller en misstanke om det) fortsätter under idrotts- och träningsverksamheten, tar tränaren eller en annan vuxen i föreningen upp det här med den unga på nytt, meddelar om det till vårdnadshavaren, och påminner hela laget om spelreglerna.
  3. Ifall den unga fortsätter använda nikotinprodukter, eller fortsätter langa eller sälja under idrotts- eller träningsverksamheten, informerar vi föreningens ledning. Ledningen bestämmer om fortsatta åtgärder, med noggrann hänsyn till det enskilda fallet, i enlighet med föreningens spelregler.

Övrigt användbart material för föreningar hittar du i Finlands olympiska kommittés materialbank.