2. Att tala om snusanvändning

Modell för att tala om snusanvändning: Så här gör och stöttar jag, när jag upptäcker eller misstänker att en ungdom använder snus.

 • Be ungdomen prata med dig i enrum.
 • Berätta att den unga är viktig för dig och att du är orolig för om han eller hon möjligenanvänder snus.
 • Påminn om spelreglerna gällande snuset.
 • Berätta för den unga att du är orolig för snusets inverkan på personens hälsa och utveckling, till exempel idrottsprestationer.
 • Fråga den unga om hen har funderat på att sluta använda snus och vad som skulle vara nyttan med att sluta.
  • Man är mera motiverad att sluta, om man själv kommer på vilka fördelarna med det skulle vara.
  • Fråga också vad som kan hjälpa den unga att sluta. Vem skulle hen önska hjälp och stöd från?
 • Fråga den unga om hen känner sig beroende av snus.
  • Det kan vara svårt för en ungdom att identifiera beroende. Till exempel är ett sug eller begär efter snus ett abstinenssymptom.
 • För fram den ungas styrkor, som kan hjälpa hen att sluta använda snus.
  • Om personen till exempel har visat uthållighet i ett annat sammanhang, kan en påminnelse om det ge hen styrkan att sluta.
  • Uppmuntra personen i att sluta, och visa att du tror på att hen lyckas. Det ökar hens egen tro på att lyckas avstå från snuset.
 • Kom överens om en uppföljning: När ska ni diskutera det här nästa gång?
  • Kolla in våra tips för att stöda unga i att sluta snusa.