Nikotiiniton amis (Namis) -hanke saatiin päätökseen Savon ammattiopistossa

Kolmivuotinen Nikotiniiniton amis eli tuttavallisemmin Namis-hanke on saatu onnistuneesti päätökseen loppuvuodesta 2020. Hankkeessa yhteistöykumppaneina oli mukana Pohjois-Savon Syöpäyhdistys ja Kuopion kaupungin ehkäisevä päihdetyö.

Hankkeen tausta

Tupakoinnin, nuuskaamisen ja sähkötupakoinnin ehkäisevää työtä eli nikotiinittomuuden edistämistä ammatillisissa oppilaitoksissa on tehty jo pitkään. Valtakunnallisesti kehityssuunta on hyvä, mutta ei vielä riittävä. Vaikka oppilaitos olisi julistautunut esimerkiksi savuttomaksi ja määritellyt tarvittavat toimenpiteet järjestyssäännöissään, ei käytännön arki ole vielä savuton, saati nikotiiniton.

Kyse ei ole siitä, etteikö asia koettaisi tärkeäksi, päinvastoin. Yhtenä isona haasteena on se, että keinot tukea opiskelijoiden nikotiinittomuutta koetaan vähäisiksi. Tällä hetkellä keskeisin käytössä oleva keino on puuttua siihen, missä tupakka- ja nikotiinituotteita käytetään, ei siihen käytetäänkö niitä ylipäätään. Puuttuminen on siis käytännössä opiskelijan ohjaamista oppilaitoksen alueen ulkopuolelle. Lisää aiheesta voi lukea Savupilvi portin yllä -tutkimuksesta.

Namis-hanke

Hanke polkaistiin käyntiin keväällä 2018 Savon ammattiopistossa. Hankkeen taustaksi kuultiin laajasti oppilaitoksen henkilöstöä ja opiskelijoita, kierrettiin oppilaitoksen alueella ja käytiin oppilaitoksen dokumentteja läpi.

Hankkeen tavoitteiksi muodostettiin:

  • Oppilaitoksen nikotiinittomuutta tukevien toimintamallien kehittäminen
  • Oppilaitoksen henkilöstön valmiuksien edistäminen opiskelijoiden nikotiinittomuuden tukemisessa
  • Yhtenäisen ja johdonmukaisen linjan luominen nikotiinittomuuden edistämisessä
  • Toiminnan tekemisen näkyväksi ja osaksi oppilaitoksen arkea

Lähtökohtana oli päästä eroon ”tupakkapoliisin” roolista ja korostaa, että jokaisen oppilaitoksessa työskentelevän ammattilaisen roolimalli on tärkeä ja kaikessa toiminnassa tuetaan opiskelijan ammatillista kasvua ja työkykyä.

Tuotokset

Namis-hankkeessa tuotettiin yhdessä oppilaitoksen kanssa toimintamalleja ja työkaluja osaksi oppilaitoksen arjen rakenteita. Hankkeessa tunnistettiin viisi keskeistä kohderymää, joiden mukaan tuotokset muodostettiin:

  1. ​Oppilaitoksen johto
  2. Henkilöstö
  3. Opiskeluhuolto
  4. Oppilaitoksen viestintä
  5. Yhteistyökumppanit

Hankkeen aikana oppilaitos julistautui virallisesti nikotiinittomaksi oppilaitokseksi ja työpaikaksi (aikaisemmin savuton oppilaitos). Yhteisiä pelisääntöjä ja toimintaohjeita päivitettiin ja konkretisoitiin, henkilöstölle koostettiin materiaalia työn tueksi sekä tuotettiin helppo puheeksi oton malli, jonka avulla kuka tahansa voi ottaa tupakka- ja nikotiinituotteet motivoivalla ja positiivisella tavalla puheeksi opiskelijan kanssa.

Yhteistyötä tehtiin opiskeluhuollon kanssa, jotta tarvittava tuki tuotteiden käytön lopettamiseen olisi saatavilla. Hankkeessa tuotettiin paljon viestintämateriaalia yhteistyössä oppilaitoksen viestinnän ja markkinoinnin kanssa sekä tehtiin yhteistyötä mm. Aktiivinen Sakky -hankkeen kanssa opiskelijoiden välituntitekemisen kehittämisessä.

Nikotiiniton Sakky -leima.

Namis-hankkeen tulokset

Oppilaitoksen johto sitoutui päätöstasolla nikotiinittomuuden edistämiseen parhaalla mahdollisella tavalla. Namis-hanke ja sen myötä Nikotiiniton Sakky on saanut hyvin näkyvyyttä kampuksilla ja hankkeessa tuotetut materiaalit ja työkalut koetaan hyödyllisiksi. Opiskelijat kokevat, että henkilöstö kannustaa heitä nikotiinittomuuteen. Lisäksi oppilaitoksessa vallitsee yhteinen tahotila nikotiinittomuuden edistämisessä, mutta isossa organisaatiossa henkilöstön sitoutumista on vielä tarve vahvistaa.

Hankkeessa erityisiä onnistumisia ovat olleet henkilöstön ja opiskelijoiden osallistaminen koko hankkeen ajan, nikotiinittomuuden tuominen esiin positiivisen kautta, monipuoliset materiaalit ja toimintojen riittävä pilkkominen konkretian tasolle. Haasteina koettiin nikotiinittomuuden edistämisen aiheen hautautuminen muiden hyvinvointihaasteiden alle ja toimintakulttuurin muutoksen hidas eteneminen isossa oppilaitoksessa.

Namis-hankkeen toimintamalleista ja työkaluista työstettiin palvelumuotoilutoimiston kanssa syksyllä 2020 Nikotiiniton amis -toimintamalli muiden oppilaitosten käyttöön. Mikä tahansa ammatillinen oppilaitos voi ottaa toimintamallin maksutta käyttöönsä. Lisäksi toimintamallia jalkautetaan vuoden 2021 aikana ammatillisiin oppilaitoksiin viiden alueellisen Syöpäyhdistyksen kanssa.

Nikotiiniton amis -toimintamalli

Lisätiedot Namis-hankkeesta tai Nikotiiniton amis -toimintamallista: nuortenterveys@cancer.fi