Koulutusta nuorisotyöntekijöille nuorten nikotiinittomuuden tukemiseen

Nikotiiniton nuorisotyö -koulutus tarjoaa nuorisotyöntekijöille ajankohtaista tietoa tupakka- ja nikotiinituotteista sekä työkaluja, joiden avulla he voivat ottaa tuotteiden käytön puheeksi nuorten kanssa sekä tukea nuoria käytön lopettamisessa ja ennaltaehkäistä käytön aloittamista.

Keväällä 2021 olemme kouluttaneet yhdessä alueellisten jäsenyhdistystemme kanssa neljän eri paikkakunnan nuorisotyöntekijöitä etäyhteyksien kautta. Koulutuksiin osallistuneilta kerätyn palautteen perusteella osallistuneet kokivat oppineensa uutta nikotiinituotteista ja nuorten nikotiinittomuuden tukemisesta ja motivaatio käsitellä aihetta yhdessä nuorten kanssa kasvoi. 100% tämän vuoden koulutuksiin osallistuneista suosittelisi koulutusta myös muille nuorisotyöntekijöille.

Poimintoja avoimesta palautteesta:

”Hyvä koulutus. Sopivasti faktaa ja omia pohdintoja sekä kehittämistä/vertaisoppimista.”

”Tiiviiseen ja lyhyeeseen aikaan hyvin koottu tieto. Hyvin jaettu ensin tietopohja ja sen jälkeen toimintaosuus.”

”Tuntui hyvältä pysähtyä asian eteen pienellä porukalla ja jakaa ajatuksia.”

Mikäli olet kiinnostunut Nikotiiniton nuorisotyö -koulutuksen saamisesta omalle paikkakunnallesi (myös etätoteutuksena) olethan yhteydessä nuortenterveys@cancer.fi