Aurinkoterveys terveystiedon opetuksessa

Aurinko on elinehto maapallolle ja ihmiselle – se on tärkein energianlähde luonnolle ja eliöstölle. Ihmiselle UV-säteily on tärkeää erityisesti luustolle ja immuunipuolustukselle. Lisäksi aurinko voi vaikuttaa positiivisesti mielialaan. Sillä on kuitenkin myös merkittäviä terveydelle haitallisia vaikutuksia ja yksi vakavimmista on riski sairastua ihosyöpään. Yleisimpiä ihosyöpiä ovat melanooma, okasolusyöpä ja basaliooma. Noin 13000 suomalaista sairastuu ihosyöpään vuosittain ja suurin osa näistä voitaisiin ehkäistä aurinkosuojautumisen keinoin.

Terveystiedon opetus on merkittävässä asemassa aurinkoterveyskäyttäytymisen kannalta ja sitä kautta ihosyöpien ennaltaehkäisyssä. Opetuksessa muun muassa tieto, kriittinen ajattelu ja näkökulmat omaan terveyskäyttäytymiseen karttuvat. Seuraavassa annetaan vinkkejä ja esimerkkejä opetukseen.

Esimerkkejä aurinkoterveyden käsittelystä opetuksessa

Huolimatta siitä, mitä terveyden tai terveyden edistämisen osa-aluetta käsitellään, oleellista on oppilaiden ja opiskelijoiden omaksumat tiedot, taidot, asenteet ja kriittinen ajattelu omien terveyttä edistävien käyttäytymismallien rakentamisessa. Opetuksessa vaikutetaan näihin rakennuselementteihin eri keinoin. Nuorille itselleen tärkeintä on se ympäristö, jossa he elävät. Opetus on siis tärkeää nivoa osaksi nuorten omaa elämää ja arkea.

Perusopetuksessa

Perusopetuksessa aurinkoterveyttä voidaan käsitellä esimerkiksi ilmiönä liittyen kansansairauksiin ja niiden riskitekijöihin sekä sairauksien ehkäisyyn, ympäristöön ja kulttuurillisiin tekijöihin. Opetuksessa voidaan tutkia auringon terveysvaikutuksia, -haittoja ja seurauksia, aurinkoterveyden ja -terveyskäyttäytymisen yhteisöllisiä ja kulttuurillisia tekijöitä, sekä haittojen ennaltaehkäisyn ja aurinkosuojautumisen keinoja omassa arjessa.

Lukio-opetuksessa

Lukion opinnoissa voidaan syventää ja laajentaa peruskoulussa käsiteltyjä ja opittuja tietoja. Opetuksessa voidaan esimerkiksi tarkastella oman elinympäristön käyttäytymismalleja ja arvioida kriittisesti niiden vaikutusta ja merkitystä omaan aurinkokäyttäytymiseen. Omaan elinympäristöön liittyvät paitsi perhe ja ystävät, myös median tuomat vaikutukset omaan arkeen.

Aurinkoterveyden näkökulmasta opetuksessa on mahdollista tarjota eväitä:

Tietoihin: voidaan esimerkiksi tutkia, millaisia terveysviestinnän keinoja ja millaista tietoa aurinkoterveydestä on tarjolla. Mistä tunnistaa, mikä on luotettavaa tietoa? Miten opetuksessa ja luotettavista lähteistä löytyvä tieto ja mediasta tuleva tieto kohtaavat?

Motivaatioon: voidaan esimerkiksi pohtia, millainen merkitys auringolla ja aurinkosuojautumisella on omaan elämään. Millaisia mahdollisuuksia nuorella itsellään on suojautua auringolta ja mitkä tekijät motivoivat huolehtimaan aurinkosuojautumisesta.

Käyttäytymiseen: esimerkiksi seuraamalla, millaista asennetta, esimerkkiä ja käyttäytymismalleja oma some-seurattava tai jokin oma someyhteisö tarjoavat aurinkoon ja aurinkosuojautumiseen liittyen. Ihannoidaanko eri medioissa ruskettunutta ihoa? Voidaan pohtia, miten eri medioiden luomat mielikuvat vaikuttavat omaan asennoitumiseen ja käyttäytymiseen, ja kysymällä, millaisia suojautumiskeinoja käytän/aion käyttää.

Vinkkejä opetukseen sopivista materiaaleista

Syöpäjärjestöjen ylläpitämä Fressis.fi on nuorille kohdistettu terveystietopalvelu, jonka kautta annetaan tietoa ja vinkkejä terveellisistä elintavoista, sekä vahvistetaan motivaatiota toteuttaa terveellisiä elintapoja omassa arjessa. Sivuilta löytyy sisältöjä opetuksen tueksi myös aurinkoterveyteen liittyen.

Opetuksessa voi hyödyntää Fressiksen monipuolisia sisältöjä. Oppilaat ja opiskelijat voivat esimerkiksi hakea tietoa tietopankista ja artikkeleista, katsoa videoita, tehdä testejä ja tutkia Kysy asiantuntijalta-palvelua edellä mainittujen esimerkkien mukaisesti (tiedot, motivaatio ja käyttäytyminen). Tämän jälkeen ryhmän kanssa voi keskustella aiheesta ja nuorten havainnoista.

Muita sisältöjä opetuksen tueksi