Paluu ”uuteen normaaliin” ja mitä minä aikuisena voin tehdä nuorten terveyden edistämiseksi?

Syöpäjärjestöjen FressisEdun toiminta perustuu nuorten arkiympäristössä toimivien aikuisten tukemiseen, jotta he voivat puolestaan tukea nuorta terveellisten elintapojen toteuttamisessa, joista nikotiinittomuuden tukeminen on keskeisenä osana. Tukemalla nuoria heidän omissa arkiympäristöissään, tuetaan nuoren terveellisten elintapojen vakiintumista sekä ehkäistään syövän syntyä myöhemmällä iällä. Tutkimusten mukaan jopa 40 prosenttia uusista syöpätapauksista on ehkäistävissä terveellisillä elintavoilla. Koska syövän kehittyminen voi kestää tyypillisesti jopa vuosikymmeniä, on syövän ehkäisyn kannalta tärkeää tukea nimenomaan nuorten terveellisiä elintapoja.  

Terveellisten elintapojen tietoiseen toteuttamiseen tai arkiympäristön ohjaamana, tarvitaan tietotaitoa, motivaatiota ja tilaisuuksia. Jotta nuori voi tehdä terveyttään koskevia valintoja, tulee hänellä siis olla tietoa ja taitoa toteuttaa haluttua toimintaa sekä tahtoa ja motivaatiota toimia. Lisäksi arjessa tulee olla tilaisuuksia toimia terveyttä edistävällä tavalla.

Nuoren tarve tulla kohdatuksi ja nähdyksi on suuri

Keväällä 2020 alkanut koronapandemia ja siitä seuranneet rajoitustoimet ovat vaikuttaneet merkittävästi nuorten terveyteen ja hyvinvointiin. Rajoitustoimien vuoksi nuorten sosiaaliset kohtaamiset vähenivät ja opiskelu muuttui etäopiskeluksi eri mittaisiksi ajanjaksoiksi opiskeluasteesta ja asuinalueesta riippuen. Etäopiskelun ja sosiaalisten kohtaamisten vähenemisen myötä säännöllisen arkirytmin ylläpitäminen vaikeutui ja vaatimukset opiskella itseohjautuvasti lisääntyivät. Lisäksi mm. liikkuminen ja harrastusmahdollisuudet kutistuivat lähipiirin kanssa tai etänä toteutettaviksi. Rajoitustoimien seurauksena erityisesti perusopetusikäisen lasten ja nuorten arkipäivien aikainen fyysinen aktiivisuus väheni.  

”Samalla kasvotusten tapahtuvien kohtaamisten merkitys ja tarve elää elämää myös somemaailman ulkopuolella on kasvanut.”

Oppilaitoksissa, nuorisotoimessa ja urheiluseuratoiminnassa valmistaudutaan jo tulevaan syksyyn. Paluu ”uuteen normaaliin” ja varautuminen mahdollisiin uusiin koronatoimiin tuo mukanaan isoja haasteita, mutta myös mahdollisuuksia. Etäopiskelun myötä otettu valtava digiloikka voi mahdollistaa nuorten tavoittamisen fyysisestä sijainnista riippumatta, mutta samalla kasvotusten tapahtuvien kohtaamisten merkitys ja tarve elää elämää myös somemaailman ulkopuolella on kasvanut. Uuden normaalin aikakaudella nuoren tarve tulla kohdatuksi ja nähdyksi on suuri ja tähän meidän aikuisten on pystyttävä vastaamaan niissä nuorten arjen ympäristöissä, joissa nuori elää, oppii ja viettää aikaansa. 

Rakennetaan nuoren terveyden ja hyvinvoinnin perustaa pienillä arjen teoilla

Nuorten hyvinvoinnin perusta muodostuu lapsuuden ja nuoruuden aikana juuri niissä nuoren arkiympäristöissä, joissa nuori elää. Nuorten arkiympäristöissä toimivat aikuiset, olivat he sitten huoltajia, opettajia, ohjaajia tai esimerkiksi valmentajia, ovat merkittäviä nuoren hyvinvointia ja terveyttä tukevia voimavaroja. Meillä aikuisilla onkin iso vastuu nuorten terveyden edistämisessä. Käytännössä sen ei tarvitse eikä tulisi tarkoittaa pelkästään massiivisia kehittämishankkeita tai yksittäisiä terveyden edistämisen tapahtumia, vaan terveyttä edistetään nimenomaan nuorten arkiympäristöissä, pienillä teoilla. 

”Kuunteleva ja välittävä aikuinen on nuorelle tärkeä!”

Aikuisten onkin hyvä tiedostaa, että pienilläkin teoilla voi tukea nuoren terveyttä. Olipa kyse kuulumisten tiedustelemisesta, nuoren ohjaamisesta terveellisten elintapavalintojen tekemiseen tai omalla toiminnallaan esimerkin näyttämisestä nuorelle, on hyvä tiedostaa, että näistä lukuisista pienten tekojen puroista syntyy iso ja vaikuttava joki. Kuunteleva ja välittävä aikuinen on nuorelle tärkeä! 

FressisEdun materiaalit ja työkalut tarjoavat nuorten arjen ympäristöissä toimiville aikuisille konkreettisia keinoja tukea nuoren nikotiinittomuutta sekä laajemmin terveyttä ja hyvinvointia. Aikuinen voi tarjota nuorelle luotettavaa tietoa, luoda mahdollisuuksia toimia terveyttä edistävästi ja tukea nuoren motivaatiota. Jotta nuoren arkiympäristö todella tukee nuoren terveyttä, tulee kaikkien aikuisten kantaa siitä vastuuta. Kyseessä voi olla oppilaitoksen johdon tekemä yhteinen linjaus oppilaitoksen nikotiinittomuudesta, nuuskan käytöstä keskustelemisesta nuoren kanssa tai nuoren ohjaamisesta luotettavan tiedon äärelle. Tärkeintä nuorten terveyden edistämisessä uuden normaalin ajanjaksolla on se, että aikuinen osoittaa nuorelle, että hän on nuoren tukena ja kuulee nuorta. 

Materiaalia oppilaitoksille

Materiaalia urheiluseuroille

Materiaalia nuorisotyöhön

Materiaalia vanhemmille