Alkoholi-teeman käsittely päihdekasvatuksessa

Alkoholin käytöllä nuorena voi olla jopa pysyviä vaikutuksia, joista nuoret eivät välttämättä tiedä. Faktatiedon perusteella nuoret osaavat tehdä hyvinvointinsa kannalta fiksuja päätöksiä ja oma valinta olla ilman alkoholia ja muita päihteitä vahvistuu. Nuorten valintoihin ja alkoholikäyttäytymiseen on mahdollista vaikuttaa eri tavoin päihdekasvatuksessa.

Nuoret tarvitsevat paitsi tietoa, myös motivointia ja kannustusta hyviin päätöksiin muun muassa esimerkkien kautta. Kiinnostuneisuus alkoholittomuuteen, eli Sober Curious -ilmiö, on lisääntynyt nuorten aikuisten keskuudessa ja useat vaikuttajat, kuten Hanna Tikander, toimivat hyvinä esimerkkeinä nuoremmilleen.

Hyödynnä Fressis.fi-sivustoa päihdekasvatuksessa ja alkoholiaiheen käsittelemisessä. Tutustu ja ohjaa nuoret Fressiksen sisältöihin!

Tietosisältöjä:

Tietopankki alkoholi

-Artikkeli: Alkoholi ja aivot

-Artikkeli: Sober curious

Video:

Alkoholista kieltäytyminen

Testi:

Testaa tietosi alkoholiin liittyvistä väittämistä