Vaikuttajayhteistyöt nuorten terveyden edistämisessä

Miksi vaikuttajayhteistyötä? 

Fressiksen nuorille suunnattujen vaikuttajayhteistöiden kautta levitetään tietoutta sekä motivoidaan nuoria terveellisten elintapojen pariin kannustamalla ja positiivisia esimerkkejä kertomalla tai näyttämällä. Vaikuttajien kautta saavutetaan toivottua kohderyhmää tehokkaasti ja pystytään tuottamaan sisältöjä nuoria kiinnostavalla tavalla. Yhdessä tuotettujen sisältöjen avulla pystytään myös mahdollisesti antamaan nuorille vertaistukea tai samaistumisen kokemuksia.

Mitä on tehty?

Viimeisimmässä vaikuttajayhteistyössä oli kaksi pääteemaa: Nuuska ja urheilu sekä liikkeen lisääminen arkeen. Nuuska ja urheilu aiheen osalta vaikuttajat herättelivät nuoria ymmärtämään nuuskan haitallisuutta ja siihen liittyvää kulttuuria sekä kannustivat olemaan käyttämättä ja lopettamaan mahdollisen käytön. Liikkeen lisääminen arkeen herätteli nuoria ymmärtämään liikkumisen tärkeitä ja positiivisia vaikutuksia sekä kannusti lisäämään liikettä motivoimalla ja erilaisin esimerkein.

Vaikuttajia mukana oli yhteensä viisi kappaletta ja heistä jokainen teki Youtube -videon sekä Instagram materiaalia sitä tukemaan.

Millaisia tuloksia saatiin aikaan?

Youtube -videot saivat yhteensä 127 tuhatta yksittäistä katselukertaa kampanjan aikana ja niihin videoihin tuli yli 700 kommenttia, joista suuri osa oli aiheeseen kuuluvia omakohtaisten kokemusten jakamista.

Videon katsoneilta kerätystä laadullisesta palautteesta selviää mm. nuuskan ja urheilun osalta, että 100 % vastaajista (N=244) kokee videon katsottuaan tietävänsä paremmin, miksi kieltäytyä nuuskasta. Lisäksi 95 % vastaajista kokee, että sisältö motivoi pysymään erossa nuuskasta. Liikkeen lisäämisen osalta laadullisesta palautteesta selviää, että 97% (N=79) kokee videon katsottuaan tietävän paremmin, miten voisi lisätä liikettä arkeensa ja 92% vastaajista aikoo nyt lisätä liikettä arkeensa.

Videoihin voit tutustua näistä linkeistä:

Nuuska ja urheilu

https://www.fressis.fi/artikkeli/mauton/

https://www.fressis.fi/artikkeli/jalmafi/

Liikkeen lisääminen arkeen

https://www.fressis.fi/artikkeli/namikolinx/

https://www.fressis.fi/artikkeli/julia-ahonen/

https://www.fressis.fi/artikkeli/matteplays-ja-kiipeily/