Tietoa ja työkaluja nuorisotyöntekijöille nuorten nikotiinittomuuden tukemiseen

Syöpäjärjestöjen tarjoamalla Nikotiiniton nuorisotyö -koulutuksella pyritään vahvistamaan nuorisotyöntekijöiden tietoa nikotiinituotteista ja niihin liittyvistä ilmiöistä sekä tarjoamaan työkaluja nuorten nikotiinittomuuden tukemiseen nuorisotyössä. Koulutus on kehitetty yhteistyössä Kajaanin nuorisotoimen kanssa vuosina 2017-2018. Vuonna 2021 koulutuksia toteutettiin yhteistyönä alueellisten Syöpäyhdistysten kanssa.

Vuoden 2021 aikana koulutuksia järjestettiin yhteensä neljä. Palautteen perusteella koulutus koetaan hyödylliseksi kohderyhmän parissa. 96% koulutuksen palautekyselyyn vastanneista koki oppineensa koulutuksesta uutta nikotiinituotteista. 91% koki oppineensa uutta nuorten nikotiinittomuuden tukemisesta sekä saaneensa koulutuksesta konkreettisia työkaluja omaan työhönsä. 100% palautekyselyyn vastanneista koki koulutuksen vahvistaneen motivaatiota käsitellä aihetta nuorisotyössä ja kertoi aikovansa hyödyntää koulutuksessa opittua/koulutuksen tarjoamia työkaluja työssään. Avoimen palautteen perusteella koulutus koetaan myös tärkeäksi tilaisuudeksi vaihtaa ajatuksia ja ideoita muiden nuorisotyöntekijöiden kanssa. 100% vuoden 2021 koulutuksiin osallistuneista suosittelisi koulutusta muille nuorisotyöntekijöille.

Nikotiiniton nuorisotyö -koulutuksia jatketaan tänä vuonna yhteistyössä alueellisten Syöpäyhdistysten kanssa. Mikäli olet kiinnostunut saamaan koulutuksen omalle työpaikallesi tai paikkakunnallesi, voit olla yhteydessä yhteydenottolomakkeen kautta täältä https://fressisedu.fi/nuorisotyo/nikotiiniton-nuorisotyo-koulutus/.