Tietoa ja tukea ammatillisten oppilaitosten nikotiinittomuuden edistämiseen

Ammatillinen koulutus tukee opiskelijan ammatillista kasvua ja työkykyä.  Oppilaitos on yksi keskeisimmistä toimintaympäristöistä, joissa on mahdollista tukea tulevien ammattilaisten työkykyä ja hyvinvointia sekä vaikuttaa nuorten tupakointiin ja nuuskan käyttöön. Tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön ehkäisevää työtä ammatillisissa oppilaitoksissa on tehty pitkään​ ja edistystä on tapahtunut, mutta tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö on edelleen valtakunnallinen haaste​. Nikotiinittomuuden edistäminen oppilaitoksissa koetaan tärkeäksi, mutta käytännön arki ei aina tue nikotiinittomuutta​.

Toimintamalli tarjoaa valmiita ratkaisuja nikotiinittomuutta tukevan opiskeluympäristön kehittämiseen. Toimintamalli sisältää konkreettisia esimerkkejä toimintaohjeista ja linjauksista, valmista materiaalia ohjauksen ja puheeksi oton tueksi​, tukea opiskeluterveydenhuollon työhön, huomioi välituntitekemisen ja muun ryhmäytymisen tukemisen sekä sisältää valmiita viestintämateriaaleja. Toimintamallin sisällöt on tarkoitettu oppilaitoksen johdon, opiskeluhuoltoryhmä, opettajien ja ohjaajien sekä opiskeluhuollon käyttöön.

Nikotiiniton amis -toimintamalli on lanseerattu vuonna 2021 ja se on luotu yhdessä ammatillisten oppilaitosten henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa. Toimintamallin käyttöönottoon lähteneet oppilaitokset ovat saaneet lisää tutkittua tietoa nikotiinittomuuden edistämisen keinoista ja vievät parhaillaan toimintamallin eri keinoja osaksi oppilaitoksen arjen rakenteita. Nämä oppilaitokset haluavat tuoda nikotiinittomuuden edistämisen osaksi oppilaitoksen arjen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä.

Toimintamallin sisällöt ovat maksuttomia ja niitä voi ottaa käyttöön joko kokonaisuutena tai yksittäisinä toimenpiteinä. Käyttöönottoon on myös saatavilla tukea Syöpäjärjestöjen asiantuntijoilta. Rakennetaan yhdessä oppilaitosympäristöä ja -yhteisöä, joka tarjoaa mahdollisuuden tehdä terveyttä ja hyvinvointia tukevia valintoja!

Mikäli olet kiinnostunut oppilaitoksesi nikotiinittomuuden edistämisestä ja haluat lisätietoja toimintamallista, ota yhteyttä FressisEdu.fi -sivustolta löytyvän lomakkeen kautta.