Vapetus on kasvava trendi nuorten keskuudessa

Vuoden 2021 kouluterveyskyselyn mukaan sähkösavukkeiden käyttö eli vapetus on ollut nuorilla aiemmin vielä vähäistä tupakointiin ja nuuskaamiseen verrattuna. Nuorten suosimissa somekanavissa näkyvien sisältöjen sekä nuorten parissa työskentelevien ammattilaisten kokemusten perusteella sähkösavukkeiden käyttö, tai ainakin käyttökokeilut, näyttävät kuitenkin hieman yleistyneen nuorilla viime aikoina.

Sähkösavukkeiden käyttö on terveydelle haitallista

Sähkösavuke on akkukäyttöinen laite, joka kuumentaa laitteen säiliössä olevan propyleeniglykoli- tai glyserolinesteen hengitettäväksi höyryksi. Nesteeseen on yleensä liuotettu nikotiinia, mutta saatavilla on myös nikotiinittomia nesteitä. Lisäksi nesteeseen lisätään usein erilaisia kemikaaleja, joiden avulla sähkösavukkeen höyry saadaan tuoksumaan ja maistumaan esimerkiksi mentolilta tai hedelmämauilta.

Nikotiini on yksi keskeisistä haittoja aiheuttavista aineista sähkösavukkeissa. Nikotiini voi aiheuttaa voimakasta riippuvuutta, minkä vuoksi tuotteen käyttö jatkuu ja sen myötä myös terveyshaitat kasaantuvat. Nikotiini voi myös mm. muuttaa aivojen toimintaa ja haitata niiden kehittymistä. Nuoren kehitysvaiheessa olevat aivot ovat erityisen herkät nikotiinin vaikutuksille.

Erityisesti nikotiinittomiin sähkösavukkeisiin liittyy usein uskomuksia, ettei niiden käyttö olisi haitallista. Sähkösavukkeiden nesteet sisältävät nikotiinin lisäksi kuitenkin myös muita terveydelle haitallisia aineita. Osa näistä yhdisteistä on samoja syöpävaarallisia yhdisteitä kuin tupakansavussa, mutta määrät ovat yleisesti pienempiä. Nikotiinittomat sähkösavukkeet totuttavat lisäksi tuotteen käyttöön, jolloin myös nikotiinia sisältäviin tuotteisiin siirtyminen saattaa tapahtua helpommin.

Sähkösavukkeiden käytön on todettu haittaavan keuhkojen normaalia toimintaa sekä alentavan niiden toimintakykyä. Kokeellisten tutkimusten perusteella sähkösavukkeen käyttö voi myös lisätä riskiä sydän- ja verisuonitaudeille altistavien muutosten syntymiselle elimistössä. Osassa sähkösavukenesteistä on laboratoriokokeissa havaittu lisäksi myrkyllisiä vaikutuksia soluille. Sähkösavukkeiden käyttäjien ilmoittamia yleisimpiä subjektiivisia terveyshaittoja ovat muun muassa hengitysteiden ärsytysoireet, yskä ja päänsärky. Sähkösavukkeiden käytön pitkäaikaisvaikutukset selviävät tarkemmin vasta, kun on pystytty seuraamaan riittävän pitkään sähkösavukkeita käyttäneiden ihmisten terveyttä hitaasti kehittyvien sairauksien näkökulmasta.

Uusi sukupolvi nikotiinikoukkuun

Tupakkateollisuus pyrkii jatkuvasti kehittämään keinoja uusien asiakkaiden saamiseksi erityisesti nuorten kohderyhmästä. Uusien tuotteiden kehittely on yksi keskeinen tapa houkutella nuoria käyttämään tupakka- ja nikotiinituotteita. Sähkösavukkeiden kohdalla nuoria houkutellaan tuotteiden trendikkäällä ulkonäöllä ja herkullisilla makuvaihtoehdoilla. Uusia tuotteita markkinoidaan usein myös ”terveellisenä” vaihtoehtona.

Tupakkateollisuus pyrkii myös jatkuvasti löytämään uusia väyliä saada tuotteitaan esille. Kuten monille muillekin kaupallisille toimijoille, on sosiaalinen media tarjonnut tähän hyvän alustan. Sosiaalisen median kanavissa näkyykin runsaasti sisältöä, jossa ”piilomarkkinoidaan” erilaisia tuotteita.

Sähkösavukkeiden kohdalla suosituiksi ovat viime aikoina nousseet erityisesti erilaiset haaste- ja temppuvideot sosiaalisen median kanavissa, kuten TikTokissa. Videoilla käyttäjät esimerkiksi puhaltavat sähkösavukkeen höyrystä erilaisia kuvioita. Tällaisten sosiaalisessa mediassa näkyvien tempausten taustalla saattaa olla usein alun perin tupakkayhtiöiden kaupallinen yhteistyö sosiaalisen median sisällöntuottajien kanssa. Kun nuoret esimerkin innoittamina itse tekevät näitä videoita, edistävät he samalla huomaamattaan tuotteiden markkinointia.

Käytön huomaamattomuus ja hankinnan helppous

Sähkösavukkeiden käyttöä nuorten keskuudessa edistää käytön huomaamattomuus. Laitteet ovat pienikokoisia ja niitä pystytään käyttämään melko helposti aikuisilta piilossa esimerkiksi koulupäivän aikana wc-tiloissa.

Nuoret saavat hankittua sähkösavukkeita helposti sosiaalisen median tai vanhempien kavereiden kautta. Sosiaalisen median kanavista kauppapaikkana toimii erityisesti Snapchat-palvelu. Sähkösavukkeiden hankkimiseen sosiaalisen median ja kavereiden kautta liittyy kuitenkin myös lieveilmiöitä, kuten varastelua ja velkojen perintää. Lisäksi tuotteen sisällöstä ei voi tällaisissa tilanteissa olla varma, jolloin nuori ei välttämättä edes tiedä, millaisen tuotteen hän on ostanut.

Tietoa nuorille sähkösavukkeista

Nuoret tarvitsevat luotettavaa tietoa sähkösavukkeista ja niihin liittyvistä ilmiöistä. Fressis.fi-sivustolle on tuotettu uusi artikkelisarja, jossa käsitellään sähkösavukkeiden haittoja, tupakkateollisuuden piilomarkkinointia sekä sähkösavukkeiden käytön lopettamista. Vinkkaa sisällöt nuorelle tai hyödynnä esimerkiksi opetuksessa.

Sähkösavukkeiden haitat

Tupakkateollisuus ja piilomarkkinointi

Sähkösavukkeiden käytön lopettaminen

 

Kuvitus: Pia Iiramo