Puijo Wolley näyttää esimerkkiä nikotiinittomuuden edistämiseksi

Nikotiinittomuutta edistetään nuorten lentopallotoiminnan parissa.

Lentopalloseura Puijo Wolley Juniorit otti käyttöönsä Nuuskaton urheilu -toimintamallin, joka sisältää materiaaleja ja vinkkejä nuuskattoman urheilun pelisääntöjen laatimiseksi seuroissa, nuuskan käytön puheeksi oton välineitä sekä vinkkejä nuuskan käytön lopettamiseen ja nuoren tukemiseen. Toimintamalli on kehitetty vuonna 2021 Syöpäjärjestöjen, EHYT ry:n ja Suomen Olympiakomitean yhteistyönä.

Urheilevien nuorten keskuudessa nuuska on ollut tähän saakka suosituin nikotiinituote. Myös sähkösavukkeiden ja nikotiinipussien trendikkyys on nostanut viime aikoina päätään nuorten keskuudessa.

Urheiluseuratoiminnassa mukana oleminen voi muokata osaltaan nuorten terveyskäyttäytymistä. Siihen vaikuttavat mm. seuratoiminnassa vallitsevat säännöt, aikuisten näyttämä esimerkki sekä nuorten välillä vallitsevat sosiaaliset normit ja ryhmäpaine.

”Lajimme ei ole vielä ongelmissa nikotiinituotteiden käytön kanssa, mutta ennaltaehkäisyn ja neutraalin tiedon välittämisen näkökulmasta haluamme tarttua toimeen etukäteen. Nikotiinituotteita tarjotaan koko ajan nuoremmille ja alakoululaiset ovat myös oman kokemukseni mukaan potentiaalisia kokeilijoita nuuskan ja sähkötupakan käytössä. Nuuskaton urheilu -toimintamalli antaa meille ohjeistusta ja keinoja kasvattaa päihteettömään elämäntapaan. Se myös antaa varsinkin nuorille harrastajillemme työkalut ja rohkeutta tehdä omia, tietoon perustuvia valintoja oman elämänsä osalta. On helpompi päästä seuralle asetettuihin tavoitteisiin, kun voimme tukeutua tässä asiassa Syöpäjärjestöjen, EHYT ry:n ja Olympiakomitean luomiin ohjeistuksiin ja rakenteisiin sekä varsinkin saada opastusta ja koulutusta kotipaikkakunnalla tähän kaikkeen liittyen”, kertoo Puijo Wolley Junioreiden toiminnanjohtaja Maarit Viljakainen.

Puijo Wolley kokee tärkeäksi, että lasten- ja nuorten harrastaminen tuottaa kokonaisvaltaista hyvinvointia. Siksi on tärkeää laji- ja liikuntataitojen opettamisen lisäksi edistää terveyttä ja ohjata kohti terveellisiä elämäntapoja sekä elinikäisen liikkumisen tapaa. 

Toimintamalli räätälöidään aina yhteistyössä mukaan lähtevän seuran näköiseksi

Toimintaan lähteminen on urheiluseuroille maksutonta. Toimintamallia edistävät Alueelliset Syöpäyhdistykset, Syöpäjärjestöt ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n alueelliset asiantuntijat.

Lasten ja nuorten kehityksen ja kasvun tukeminen niin ihmisenä kuin urheilijana on seuramme toimintaa ohjaava ajatus. Koen, että me seuratoiminnassa mukana olevat aikuiset voimme omilla valinnoillamme ja esimerkillämme tukea vanhempia kasvattamisessa. Nuuskaton urheilu -toimintamalliin lähteminen ja siitä saatujen oppien vieminen käytäntöön osoittaa halumme toimia vastuullisesti. Toivon, että se myös viestii kaikille seuratoimijoille ja sidosryhmille, että yhteisillä valinnoilla ja päätöksillä teemme hyvää ja tervettä junioriurheilua Kuopiossa. Seuramme tulee muun muassa huomioimaan nikotiinittomuuden pelisäännöt seurakäsikirjassa ja valmentajasopimuksissa”, jatkaa Viljakainen.

Lue lisää:

Nuuskaton urheilu -toimintamalli:  https://nuuskatonurheilu.fi

Luotettavaa terveystietoa nuorille: www.fressis.fi

Puijo Wolley: https://www.puijowolley.fi/

Tämän lomakkeen kautta voit jättää yhteydenottopyynnön koskien Nuuskaton urheilu -toimintamallin esittelyä. Suomen Syöpäyhdistyksen alueelliset asiantuntijat tarjoavat ohjausta, tukea ja koulutusta toimintamallin käyttöönottoon. Mainitse viestissä urheiluseuran nimi, paikkakunta ja yhteystiedot.

EHYT ry:n maksuttomia työkaluja päihde ja pelihaittojen ehkäisyyn löydät SPORTTI-hankkeen sivuilta: ehyt.fi/sportti