Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto EKAMI otti ison askeleen nikotiinittomuuden edistämisessä

Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto EKAMI lähti loppuvuodesta 2023 mukaan Nikotiiniton amis -toimintamalliin Syöpäjärjestöjen tukemana. Nikotiinittomuuden edistäminen käynnistettiin yhteisellä aloitustyöpajalla oppilaitoksen hyvinvointiryhmän kanssa tammikuussa 2024. Työpajassa käsittelimme oppilaitoksen nikotiinittomuuden edistämisen nykytilaa ja kehittämistarpeita. Nykytilan arviointi toteutettiin toimintamalliin kuuluvalla työkalulla, jolla nikotiinittomuuden edistämisen tilaa voi arvioida yksinkertaisella liikennevalomallilla.

Nikotiinittomuuden edistäminen osana laajempaa ammattilaisuuden ja työkyvyn tukemista

Haastattelimme EKAMI:n palvelujohtajaa (apulaisrehtoria) Piia Andelinia selvittääksemme, miksi oppilaitos koki nikotiinittomuuden edistämisen tärkeäksi ja miksi oppilaitos halusi ottaa toimintamallin käyttöönsä.

Yhtenä syynä nikotiinittomuuden systemaattiselle edistämiselle koettiin ajankohtaisuus. Hyvinvointialueiden myötä tuli tarve päivittää mm. opiskeluhuoltosuunnitelma, ja Nikotiiniton amis -toimintamalli tarjoaa käytännönläheisiä työkaluja nikotiinittomuuden sisältöjen päivittämiseen.

Lisäksi Kouluterveyskyselyn tulokset tupakka- ja nikotiinituotteiden osalta huolestuttavat, mikä vahvisti päätöstä käynnistää systemaattinen nikotiinittomuuden edistämisen työ. Oppilaitoksessa nähdään nikotiinittomuuden edistäminen osana laajempaa ammattilaisuuden, työkyvyn ja hyvinvoinnin kokonaisuutta.

Tarve yhtenäiselle linjalle ja konkreettisille työkaluille

Kuten moni muukin ammatillinen oppilaitos, EKAMI on savuton oppilaitos. Arjen käytännöt eivät kuitenkaan aina tue savuttomuutta tai nikotiinittomuutta. Andelin tuo esille, että henkilöstö kokee usein voimattomuutta tilanteissa, joissa on tarve puuttua opiskelijoiden tupakointiin ja nikotiinituotteiden käyttöön. Tämä on herättänyt tarpeen yhtenäisestä linjauksesta ja konkreettisista työkaluista, jotta tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöön voisi tehokkaasti vaikuttaa.

Andelin painottaa, että jokainen, joka kykenee jättämään tupakan, nuuskan tai sähkösavukkeen käytön, on voitto – olipa kyse sitten opiskelijasta tai henkilöstön jäsenestä. Tämä näkemys vahvistaa oppilaitoksen sitoutumista nikotiinittomuuden edistämiseen.

Johdon sitoutuminen koetaan kriittisenä tekijänä onnistumisen kannalta. Oppilaitos haluaa siirtyä pois negatiivisesta kieltämisestä ja tupakkapoliisitoiminnasta, korostaen positiivisen ohjauksen ja tukemisen roolia nikotiinittomuuden edistämisessä.

Nikotiiniton amis-toimintamallin käyttöönotto Syöpäjärjestöjen tukemana

Toimintamallin selkeys ja johdonmukaisuus vakuuttivat. Andelin arvostaa toimintamallissa erityisesti sitä, että ensin kartoitetaan nykytilanne ja sen jälkeen pohditaan yhdessä tarkoituksenmukaisia toimenpiteitä.

Valmiit materiaalit, maksuttomuus sekä mahdollisuus tukeen ja koulutukseen loivat vahvan perustan päätökselle ottaa toimintamalli käyttöön.

Vuoden 2024 aikana EKAMI:ssa on suunniteltu työstettävän esimerkiksi Nikotiiniton EKAMI -linjausta, yhteisiä pelisääntöjä henkilöstön ja opiskelijoiden keskuudessa sekä opiskelijoiden yhteisöllisyyttä tukevia toimia. Syöpäjärjestöt tukevat tätä prosessia nikotiinittomuuden edistämisen asiantuntijuuden lisäksi muun muassa vierailemalla henkilöstön iltapäivässä, jossa käsitellään uusia nikotiinituotteita ja tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön puheeksi ottamista.

Lue lisää Nikotiiniton amis -toimintamallista. Jos haluat kysyä lisää tai tukea toimintamallin käyttöönotossa, voit olla yhteydessä nuortenterveys@cancer.fi