Nikotiinituotteista keskustelu on osa terveellisten elämäntapojen edistämistä.

Nikotiinituotteista ja niiden käytön haitoista tulisi keskustella osana terveellisiä elintapoja ja urheilijaksi kasvamista. Osana sitä kasvatustyötä, jota junioriseurat jo ansiokkaasti tekevät. Monista muista teemoista kyllä puhutaan, mutta päihteet ja nikotiini voivat olla teemoja, joita ei jostain syystä käsitellä ollenkaan. Syöpäjärjestöjen ja EHYT ry:n Sportti-hankkeen gallupin mukaan vain 12% (n=565) urheiluseuraan kuuluvista lapsista ja nuorista muisti valmentajan, tai muun seuran aikuisen puhuneen edes kerran tupakka- tai nikotiinituotteista.

Tulos on huolestuttava, sillä nuoret tietävät, varsinkin uudempien nikotiinituotteiden, kuten sähkösavukkeen eli vapen tai nikotiinipussien, haitoista vielä verrattain vähän. Urheilijoilla saattaa olla jopa virheellisiä käsityksiä siitä, että esimerkiksi nikotiinipussit voisivat parantaa suorituskykyä, auttaa keskittymään tai palautumaan urheilusuorituksesta. Valmentajien apua tarvitaan nuorten valistamiseksi ja nuorten terveyden vaalimiseksi.

Nikotiinittomuus on osa terveellisiä elintapoja

Entisen jalkapalloammattilaisen Markus Halstin mukaan jalkapallon parissa urheilijoita kyllä kannustetaan terveellisiin elintapoihin ja pelaajan hyvinvointia ja kykyjä pyritään jatkuvasti optimoimaan. Halsti kuitenkin muistelee, ettei hänen juniorivuosinaan nikotiinista tai nikotiinituotteiden käytöstä juuri puhuttu. Ammattiuralla valistusta saatiin terveellisistä elintavoista, mutta lähinnä ravinnon ja unen kaltaisista asioista, muistelee Halsti.

“On jännä, ettei nikotiinituotteiden käytöstä puhuttu enempää, koska kuuluuhan se terveellisiin elintapoihin myös ja koska ammattilaisurheilussa melkeinpä kaikilla muilla osa-alueilla pyritään kuitenkin optimoimaan pelaajien elämä, jotta tulokset kentällä olisi positiivisia” -Halsti

Kumotaan myyttejä nikotiinin positiivisista vaikutuksista

Urheilijoiden kesken elää yhä myyttejä, että nikotiinituotteilla kuten nikotiinipusseilla tai vapella voisi olla jopa suorituskykyä lisääviä vaikutuksia. Uusia nikotiinituotteita myös markkinoidaan terveellisempänä vaihtoehtona tupakalle ja nuuskalle. Myytit ja mainonta johtavat harhaan ja valmentajien ja muiden seuratoimijoiden tulisi valistaa nuoria urheilijoita.

“Jos pelaajilla on virheellisiä käsityksiä nikotiinin vaikutuksista, valmentajien tulisi korjata nämä väärinkäsitykset. Nikotiini ei edistä fyysisiä eikä psyykkisiä ominaisuuksia, ja tämän tiedon levittäminen on tärkeää.” Halsti pohtii.

On olennaista, että valmentajilla on luotettava tietolähde, jotta he voivat ohjata pelaajiaan asianmukaisesti. Pelaajat voi pistää tekemään Syöpäjärjestöjen kehittämän Nikotiinimyytit urheilussa –tietotestin. Jo testi itsessään voi riittää valistukseksi, tai sen jälkeen voi jatkaa keskustelua nikotiinin haitoista. Nuoria voi kannustaa myös lukemaan lisää tutkituista vaikutuksista tästä: nikotiiniton urheilu ja nikotiinin vaikutukset urheiluun ja urheilijan terveyteen. Materiaalit liittyvät Syöpäjärjestöjen nuorten terveyden edistämisen Fressiksen materiaaleihin.

Kuka tahansa aikuinen voi puuttua nikotiinituotteiden käyttöön

Valmentajat näkevät nuoria usein enemmän kuin nuorten omat vanhemmat. ”Siksi olisi tärkeä, että myös seuratoiminnassa aktiivisesti huomioidaan, että käyttääkö ne lapset eli pelaajat nikotiinituotteita.” Miettii Halsti.

Mikäli nikotiinituotteiden käyttöä havaitaan, on tärkeää, että valmentaja puuttuu asiaan jollain tavalla. Valmentaja on pelaajille kuitenkin auktoriteetti ja esikuva.

”Jos valmentaja rationalisoi, miksi nikotiinituotteita ei kannata käyttää, niin viesti saattaa mennä todennäköisemmin perille, kuin esimerkiksi silloin, jos puuttuja on oma vanhempi.” Jatkaa Halsti

Eikä puuttuminen tarvitse tarkoittaa mitään suurellista, eikä siinä tarvitse olla terveys- tai nikotiinialan asiantuntija. Valmentaja voi tuoda esiin, että on huolissaan nuoren nikotiinipussien tai nuuskan käytöstä. Valmentaja voi kysellä, tietääkö nuori mitä vaikutuksia nikotiinilla on urheiluun tai terveyteen. Korostaa Syöpäjärjestöjen asiantutija.

Valmentaja voisi vaikka todeta, että  ”Nikotiinituotteiden käyttö ei auta sua uralla yhtään, ja puhutaan aiheesta, jos tahdot. Valmentajien aktiivisuus tässäkin asiassa on olennaista” Halsti pohtii.

Lisää vinkkejä valmentajille siitä, kuinka ottaa nikotiinituotteet puheeksi löytyy nikotiinitonurheilu -sivuston puheeksi ottamisen osiosta.

Valmentajat huoltajien tukena, vai toisin päin?

Vaikka valmentajan merkitys on valtava, on erityisesti nuorten pelaajien kohdalla tärkeää myös keskustella asiasta heidän vanhempiensa ja huoltajiensa kanssa. Halsti toteaa, että hänkin on valmentaja käynyt keskusteluja vanhempien kanssa esimerkiksi kannattaako kentän laidalla huudella, tai seisoa maalin vieressä ohjeistamassa. Samalla tavalla voi keskustella nikotiinituotteista, niiden haitoista ja siitä, kannattaako esim. vanhempien käyttää nuuskaa kentän laidalla nuorten nähden.

Jos nikotiinituotteiden käyttöä havaitaan seuratoiminnassa, tulisi valmentajan vähintään tiedottaa siitä huoltajia. Lopulta lapset ja nuoret ovat kuitenkin huoltajiensa vastuulla. Valmentajat voivat olla kyllä merkittävä tuki nikotiinittomuustyön tukena.

Seuran tuki valmentajille

On tärkeää, että seurat tarjoavat tukea valmentajilleen. Seurassa tulisi olla selkeät linjaukset, joihin erityisesti nuoret valmentajat voivat tukeutua. Seuran tulee tarjota valmentajilleen ohjausta, työkaluja ja malleja, joiden avulla he voivat käsitellä nikotiinituotteiden käyttöä seuratoiminnassa ja edistää terveellisiä elämäntapoja.

Nikotiiniton urheilu -toimintamalli on yksi hyvä malli, joka voi auttaa seuroja kiinnittämään huomiota nikotiinittomuuden edistämiseen.