Syöpäjärjestöt korkeakouluharjoittelijan silmin – Miten nuorten nikotiinittomuutta edistetään Fressis-hankkeessa?

Olen Susanna, ja työskentelin 2023 loka-marraskuun ajan Syöpäjärjestöjen nuorten terveyden edistämisen tiimissä, Fressis-hankkeessa. Suoritin asiantuntijaharjoitteluni osana Jyväskylän yliopiston terveyden edistämisen maisteriohjelmaa. Opinnoissani on painottunut terveyden edistämisen eri tasot. Ihminen on psykofyysissosiaalinen kokonaisuus. Terveyden edistämistyön ytimessä on vaikuttaa yksilön lisäksi  yhteisöihin ja koko yhteiskuntaan.

Itseäni kiinnosti tietysti peilata yliopistossa oppimaani käytäntöön ja nähdä millaista terveyden edistämistyö voi olla käytännössä, sillä aiempaa kokemusta vastaavasta työstä ei ollut. Siispä alla on tekemiäni havaintoja nikotiinittomuustyöstä Fressis-hankkeessa!

Nuorille jaetaan luotettavaa tietoa nikotiinituotteista, jotta he voivat tehdä aidosti informoituja päätöksiä

Fressis-hankkeessa tehdään paljon työtä tupakka- ja nikotiinituotteiden ympärillä. Näillä tuotteilla tiedetään olevan paljon vaikutuksia ihmisten terveyteen sekä eri väestöryhmien välisiin terveyseroihin. Omat silmäni avautuivat tupakkateollisuudelle luettuani viime lukuvuonna Heikki Hiilamon kirjoittaman kirjan “Maailma tupakkayhtiöiden vallassa”. Olikin mielenkiintoista päästä perehtymään harjoittelussa uusiin nikotiinituotteisiin, kuten sähkösavukkeisiin, joiden takana vaikuttaa myös sama tupakkateollisuus. Uusia nikotiinituotteita markkinoidaan tällä hetkellä voimakkaasti lapsille ja nuorille esimerkiksi lukuisten makuvaihtoehtojen avulla.Nuoria ei voida jättää teollisuuden tuottaman tiedon ja piilo- sekä mielikuvamarkkinoinnin varaan. On tärkeä jakaa luotettavaa ja totuudenmukaista tietoa sähkösavukkeista. Nuorten terveyden edistämisen tiimi onkin suoraan yhteydessä nuoriin fressis.fi -sivuston sekä Kysy Asiantuntijalta –palvelun kautta. Nuorille viestitään myös TikTokissa, jossa jopa 57 prosenttia 13–29 –vuotiaista suomalaisista nuorista ja nuorista aikuisista viettää aikaansa.

Nuorten arkiympäristöistä pyritään tekemään nikotiinittomia

Nuoret käyttävät sähkösavuketta usein porukassa esimerkiksi kouluissa. Yhteisöllisyys on iso osa sähkösavukekulttuuria. Sähkösavuke, eli vape, muodostaa mahdollisuuden kuulua joukkoon ikätovereiden kanssa, mutta toisaalta myös erottua yksilönä ja tuoda esiin omaa identiteettiä (Scheffels ym. 2023). Yhteisöissä, esimerkiksi kouluissa, tehtävä antivape-työ on tärkeää. Niissä luodaan ympäristöjä ja kulttuuria, jotka mahdollistavat ja edesauttavat terveyttä tukevaa käyttäytymistä.

Fressis-hankkeessa yhteisötason terveyden edistämistyö tulee esiin eri toimintamallien kautta. Fressiksen kehittämiä Nikotiiniton urheilu– (vuoteen 2023 Nuuskaton urheilu-) ja Nikotiiniton amis –toimintamalleja juurrutetaan osaksi oppilaitosten ja urheiluseurojen arkea eri puolella Suomea. Joka vuosi tiimi myös kouluttaa yhteistyössä EHYT Ry:n kanssa terveystiedon opettajaksi opiskelevia päihteistä, kuten vapesta ja nuuskasta, jotta tulevilla opettajilla on valmiuksia tarttua näihin haasteisiin koulumaailmassa! Nuorten kanssa toimiville aikuisille tarjotaan materiaaleja tupakka- ja nikotiinituotteista fressisedu.fi -sivuston kautta. Sieltä opettajat voivat esimerkiksi poimia sopivia tehtäviä oppitunneille.

Nuoria suojellaan haitallisilta nikotiinituotteilta vaikuttamalla tupakkapoliittiseen päätöksentekoon

Sosiaali- ja terveysministeriö on uudistamassa parhaillaan tupakkalakia. Viimeisintä lakiehdotusta on kommentoinut myös Syöpäjärjestöjen nuorten terveyden edistämisen tiimi. Nuorten terveyden edistämisen tiimi on myös osa useita verkostoja, jotka pyrkivät viemään Suomea kohti savuttomuutta ja nikotiinittomuutta vuoteen 2030 mennessä.

Nuoret ovat herkässä kehitysvaiheessa ja esimerkiksi nikotiinin osalta hyvin alttiita kehittämään riippuvuuksia. Nuorten terveyden edistämisen tiimi vaikuttaa näihin nuoriin terveyttä edistävästi.

Tupakka- ja nikotiiniteemojen lisäksi Fressis tarjoaa monipuolisesti tietoa ja vinkkejä muistakin  elintavoista: liikunnasta, ravitsemuksesta, mielen hyvinvoinnista, seksuaaliterveydestä, aurinkoterveydestä, arkirytmistä sekä alkoholista. Tavoitteena on tukea hyvinvointia kokonaisvaltaisesti.

Paljon oppia terveyden edistämisestä ja järjestötyöstä

Harjoitteluni aikana olen päässyt muun muassa koostamaan tiimille tietoa sähkösavukeilmiöstä sekä vastaamaan nuorten lähettämiin terveysaiheisiin kysymyksiin. Työtehtävät ovat olleet monipuolisia ja kiinnostavia. Parasta on ollut kuulla, että tekemäni työ on hyödyttänyt tiimiä! Tiimin palavereissa mukana olo on opettanut paljon terminologiasta, työtavoista, järjestötoiminnasta sekä eri terveyden edistämisen näkökulmista.

Harjoittelun aikana on ehtinyt oppia ja tehdä paljon – ja toisaalta huomata jälleen kerran miten kompleksisia ja moniulotteisia terveyden edistämisen kysymykset ovat.

Suurkiitos koko terveyden edistämisen tiimille antoisasta harjoittelusta!

<3 Susanna

 

Lähteet:

Suomessa asuvien 13-29 –vuotiaiden nuorten sosiaalisen median palveluiden käyttäminen ja läsnäolo (2022). Toteutus: Ebrand Group & Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut. https://wordpress.ebrand.fi/somejanuoret2022/tiivistelma/

Scheffels, J., Tokle, R., Linnansaari, A., Rasmussen, S.K.B., Pisinger, Finland, and C. (2023). E cigarette use in global digital youth culture. A qualitative study of the social practices and meaning of vaping among 15–20-year-olds in Denmark, Norway. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0955395922003449?via%3Dihub