Puhutaan vapesta: oppilaitoksen henkilöstön tiedon ja osaamisen vahvistaminen osana turvallista ja hyvinvoivaa arkea

Vapen eli sähkösavukkeiden käyttö on lisääntynyt huomattavasti erityisesti toisen asteen oppilaitoksissa viime vuosien aikana, ja tämä on tuonut mukanaan uudenlaisia haasteita ja lieveilmiöitä oppilaitosten arkeen.

Sähkösavukkeiden käyttö ja siihen liittyvät ilmiöt haittaavat monella tavalla opetusta sekä vaarantavat turvallisen opiskeluympäristön. Sähkösavukeilmiö näkyy oppilaitoksissa esimerkiksi koulupäivän aikaisena sähkösavukkeiden käyttönä välitunneilla wc-tiloissa tai oppituntien aikana luokissa sekä lisääntyneinä sähkösavukkeiden myyntiepäilyinä. Lisäksi nuorten hermostunut ja levoton käytös ovat yleistyneet. Oppilaitokset etsivät nyt kuumeisesti uudenlaisia tapoja ratkaista näitä haasteita.

Henkilökunnan osaamisen vahvistaminen antaa pohjan puheeksi ottamiselle ja puttumiselle

Sähkösavukeilmiöön halusi tarttua ennaltaehkäisevästi myös Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ja Stadin ammattiopisto vahvistamalla henkilökunnan osaamista ja tietoa sähkösavukkeista. Saimme Syöpäjärjestöjen nuorten terveyden edistämisen tiimissä ainutlaatuisen tilaisuuden yhteistyöhön, kun Helsingin kaupungin johtava kuraattori Anniina Enonvaara oli meihin yhteydessä.

”Ehkäisevän päihdetyön työryhmässä totesimme, että ilmiö haastaa oppilaitosten terveellistä, turvallista ja hyvinvoivaa arkea eri tavoin ja on syytä tarjota henkilöstölle tutkimukseen perustuvaa oikeaa tietoa siitä, mistä on kyse ja mistä puhutaan, kun puhutaan vapesta. Oikean tiedon tarjoaminen kaikille mahdollistaa puuttumisen käytänteistä sopimisen oppilaitoksissa ja tukee opettajien osaamista ottaa vapetus puheeksi opiskelijoiden kanssa. ” toteaa Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan johtava kuraattori Anniina Enonvaara.

Tämän yhteistyön myötä pidimme viidellä eri kampuksella tiiviit etäkoulutukset nuorten sähkösavukkeiden käytöstä, haitoista ja puheeksi otosta koko Stadin Ammattiopiston henkilökunnalle. Koulutus tavoitti 767 henkilökunnan jäsentä. Koulutus koettiin hyödylliseksi ja se vastasi henkilökunnan tarpeita. Palautteen perusteella 97 % koki tietonsa vahvistuneen ko. aiheesta ja 98 % piti infotilaisuuksia hyödyllisinä.

Kampusrehtori Annele Ranta kommentoi puheenvuoroja: ”Info oli hyödyllinen. Laajensi omaa tietämystä miksi ja miten käytetään. Osaa jutella opiskelijoiden kanssa oikeista asioista. Esitystapa oli sopivan napakka ja asiantunteva.”

Yhteistyöllä vahvistetaan oppilaitosten hyvinvointityötä

Yhteistyömme jatkuu vielä laajemmilla koulutuksilla, jotka on suunnattu ensisijaisesti Helsingin kaupungin toisen asteen oppilaitosten hyvinvointiryhmien jäsenille. He ovat avainasemassa yhteisten pelisääntöjen noudattamisen tukemisessa ja tiedon jakamisessa.

Sähkösavukkeiden käytön lisääntyminen oppilaitoksissa haastaa koko yhteisöä luomaan toimivia ratkaisuja ja turvaamaan kaikille opiskelijoille turvallisen ja terveellisen opiskeluympäristön. Tällainen yhteistyö kaupungin, oppilaitoksen ja järjestöjen välillä on erityisen arvokasta.

Pidämme tämänkaltaista yhteistyötä arvokkaana lisänä oppilaitosten hyvinvointityöhön ja toimijoiden tietopohjan täydentämisessä. ” toteaa johtava kuraattori Anniina Enonvaara.