Lopettamisen tuen mallin pilotointi syksyllä 2024 – tule mukaan!

Opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitaja! Sinulla on nyt mahdollisuus saada tietoa, tukea ja välineitä nuorten tupakka- ja nikotiinituotteiden lopettamisen tukemiseen.

Tule mukaan testaamaan uutta lopettamisen tuen mallia!

Malli sisältää konkreettisia työkaluja ja materiaaleja mm. lopettamisen puheeksi ottamiseen ja lopettamiseen motivoimiseen, siihen valmistautumiseen ja lopettamisessa tukemiseen.

Mallin ja sen sisältämien työkalujen pilotointi alkaa elokuussa 2024 – Ilmoittaudu mukaan pilotointiin tällä linkillä: https://link.webropolsurveys.com/S/758DC3152A7239C8

Lopettamisen tuen mallin ja sen sisältämien työkalujen pilotoimiseen osallistuminen sisältää:

Syöpäjärjestöjen koulutuksen nuorten tuotteiden käytön lopettamisen tukemisesta. Ne toteutetaan etäkoulutuksina ja ne taltioidaan. (Mikäli koulutuksiin osallistuminen ei ole mahdollista, voidaan sopia vaihtoehtoinen menettely).

Koulutus 1. tiistaina 13.8. klo 8-10. Orientoituminen (2h)

  • Ajankohtaista tupakka- ja nikotiinituotteista, nuorten nikotiinituotteiden käytöstä ja käytön haitoista/lopettamisen hyödyistä
  • Käytön lopettamisen tuen perusteet ja teoriat

Koulutus 2. tiistaina 20.8. klo 8-10 Mallin ja työvälineiden käyttöönotto (2h)

  • Lopettamisen tuen mallin esittely
  • Mallin käyttäminen
  • Pilotointiohjeistus

Lisäksi pilotointiin kuuluu:

  • Vapaaehtoiset (tarpeen mukaan) asiatuntijasparraukset Syöpäjärjestöjen asiantuntijoiden kanssa. Sparrauksissa voi jakaa kokemuksia ja esittää kysymyksiä pilotointiin liittyen.
  • Mallin ja sen työkalujen arvioinnin (kysely ja/tai haastattelut)
  • Materiaalipaketin (mm. esitteitä, oppaita ja julisteita)

Mallin pilotointiaika kokonaisuudessaan kestää elokuun puolivälistä marraskuun alkuun. Se millä tavalla ja missä määrin kullakin osallistujalla on mahdollista kokeilla työvälineitä käytännössä, määräytyy asiakkaiden tarpeen, ja terveydenhoitajan omien mahdollisuuksien mukaisesti.

Mallin kehittämisen taustalle on tehty selvitys terveydenhoitajille ja ammattiin opiskeleville nuorille. Mallia on ollut kehittämässä joukko lopettamisen tuen, sekä opiskeluterveydenhuollon asiantuntijoita.  Mallin taustalla ovat mm. uudistetut Käypä hoito -suositukset vieroituksen ja lopettamisen tukemiseen. Lisäksi se tukee STM:n suosituksia hyvinvointialueille vieroitus- ja lopettamisen tuen palveluiden järjestämiseksi.

Pilotointien jälkeen mallia ja sen työkaluja kehitetään pilotointikokemusten ja -palautteiden perusteella. Valmis malli julkaistaan ja jalkautetaan laajemmin käyttöön vuonna 2025.

Kutsun PDF-versio