Tehtävät / Ammatillinen oppilaitos

Ammatti-identiteetti ja tupakointi

Tavoite

Opiskelijat pohtivat tupakoimattomuutta työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa ja yleisemmin työympäristön tupakoimattomuuden merkitystä.

Herättää opiskelijat pohtimaan oman alan ammatti-identiteettiä ja ammattietiikkaa suhteessa tupakointiin. Tuoda esiin tupakkatuotteita käyttävän työntekijän arkea. Tarkastella kriittisesti työpaikkojen toimintatapoja ja -kulttuuria liittyen tupakkatuotteiden käyttöön.

Toteutus

Opiskelijalle annetaan kotitehtäväksi haastatella työpaikalla oman alan ammattilaista (työkaveria, kollegaa harjoittelupaikasta) ja kirjata vastaukset ylös. Haastatteluun voi osallistua ”nimettömänä” tai sen voi tarvittaessa tehdä kuvitellusti parityöskentelynä siten, että haastateltava miettii itselleen roolihahmon.

Esimerkkikysymyksiä:

 1. Kuinka suuri osa työntekijöistä tupakoi tai käyttää muita nikotiinituotteita?
 2. Onko työpaikka savuton? Mitä se käytännössä tarkoittaa?
 3. Miten työpaikalla tupakointi on käytännössä järjestetty?
 4. Miten tupakointiin suhtaudutaan työpaikassasi? Pidetäänkö sitä hyväksyttävänä vai epäsopivana? Miksi?
 5. Mitä positiivista, hyviä puolia savuttomuudesta on työsi/ammattisi kannalta?
 6. Miten tupakointi tai muiden nikotiinituotteiden käyttö tässä työpaikassa työskenteleminen sopivat yhteen?
 7. Miten työpaikallasi tuetaan lopettamista?
 8. Olisiko siitä hyötyä, jos tupakoinnin lopettamisesta maksettaisiin rahallista bonusta?

Tämän jälkeen keskustellaan tunnilla, mitä haastatteluista jäi päällimmäisenä mieleen ja mitä haastatteluiden perusteella opittiin tupakoinnista.

 • Kuuluko ammattiisi/alaasi tupakoimattomuus vai tupakointi? Käyttävätkö alan ammattilaiset paljon vai vähän tupakkaa ja muita nikotiinituotteita? Miksi?
 • Miten työpaikoilla suhtaudutiin työntekijöiden tupakointiin? Voiko ammattilainen polttaa tupakkaa tai käyttää muita nikotiinituotteita? Miksi?
 • Mitä haittaa tai huonoja puolia tupakoinnista tai muiden nikotiinituotteiden käytöstä on tulevassa työssä?
 • Millaisia sääntöjä tai toimintatapoja alasi työpaikoilla on tyypillisesti tupakointiin ja muihin nikotiinituotteisiin liittyen?