asikaspysäköintilupa_malli_600x419

Asiakaspysäköintiluvan esimerkkikuva.