Tehtävät / Ammatillinen oppilaitos

Eroon tupakasta tai nuuskasta

Tavoite

Opiskelija huolehtii terveydestään ja toimintakyvystään. Opiskelija pohtii millaiset tekijät voivat auttaa lopettamisessa ja mitä hyötyä lopettamisesta on.

Tehtävänanto

Tehtävän voi toteuttaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla, opiskelijasta riippuen.

a) Opiskelija tutustuu Fressiksen sivuilla tupakointiin ja nuuskan käyttöön liittyviin sisältöihin (esim. tuotteiden käytön haitat ja vinkit lopettamiseen).

Opiskelija ideoi sisältöjen perusteella kuvan, sarjakuvan, mainoksen tms. visuaalisen tuotoksen, josta ilmenee

-Vähintään 3 asiaa, jotka voisivat motivoida lopettamaan tupakoinnin tai nuuskan käytön

-Vähintään 3 vinkkiä, jotka voisivat auttaa tupakoinnin tai nuuskan käytön lopettamisessa

b) Opiskelija tutustuu Fressiksen sivuilla tupakointiin ja nuuskan käyttöön liittyviin sisältöihin (esim. tuotteiden käytön haitat). Opiskelija kirjaa ylös vähintään 3 asiaa, jotka voisivat motivoida häntä lopettamaan tupakoinnin tai nuuskan käytön

Opiskelija laatii lisäksi itselleen lyhyen suunnitelman siitä, miten voisi lopettaa tupakoinnin tai nuuskaamisen. Apuna suunnitelman teossa voi käyttää Fressiksestä löytyviä vinkkejä.

Tukea tuotteiden käytön lopettamiseen saa myös Erovirasto-sovelluksesta.