Tuntisuunnitelmat / Yläkoulu

Fressis fakta ja vinkki: Alkoholi

Faktaa alkoholista

Alkoholi on käytetyin päihde maailmassa. Eri maissa ja kulttuureissa sekä uskonnoissa alkoholiin suhtaudutaan eri tavoin. Alkoholin käyttö aiheuttaa terveydellisiä, sosiaalisia ja taloudellisia haittoja. Lisäksi päihtynyt altistuu helpommin väkivallalle ja tapaturmille.

Haittojen vähentämiseksi alkoholin käyttöä on säädelty lainsäädännöllä. Alkoholilain ikärajat suojelevat erityisesti nuorten terveyttä. Nuoren alkoholinkäyttö lisää riskiä sille, että nuoren aivojen kehitys ja kypsyminen häiriintyvät. Nuorten alkoholinkäyttö ja humalakokemukset ovat kuitenkin vähentyneet kuluneen kymmenen vuoden aikana ja päihteettömyyden arvostus on ollut jo pitkään kasvussa.

Erityisesti nuorilla alkoholin käyttöön liittyy myös alkoholimyrkytyksen riski. Alkoholimyrkytys ei ole leikin asia. Ethän siis jätä päihteitä käyttänyttä kaveria turvattomasti yksin, vaan huolehdi hänet joko kotiin asti tai avun pariin soittamalla 112.

 Lisätietoa aiheesta:

Vinkit alkoholi-aiheen käsittelyyn opetuksessa

Alkoholia voidaan käsitellä eri vuosiluokilla muiden päihteiden yhteydessä tai itsenäisesti. Opetuksessa voi lähteä liikkeelle esimerkiksi lain tutkimisesta tai terveyshaitoista, päätyen sosiaalisiin ja taloudellisiin haittoihin. Opetuksessa voidaan tarkastella alkoholin käytön yhteisöllisiä ja kulttuurillisia tekijöitä sekä oman elinympäristön käyttäytymismalleja. Lisäksi voidaan tutkia myös päihteettömyyttä tukevia keinoja omassa arjessa. Hyödynnä aiheen käsittelyssä Fressis.fi-sivuston sisältöjä.

Tietopankki

Oppilaat voivat hakea monipuolisesti tietoa alkoholista Fressiksen tietopankista. Tiedonhaun jälkeen voidaan pohtia esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

 • Mitä laki sanoo alkoholista ja ikärajoista?
 • Mitkä asiat vaikuttavat ihmisen humaltumiseen?
 • Miten alkoholi vaikuttaa elimistöön?
 • Miksi alkoholi on vaarallista nuoren aivojen kehitykselle?
 • Nimeä alkoholin terveyshaittoja yksilölle, perheelle ja yhteiskunnalle?
 • Miten alkoholia käytetään eri kulttuureissa ja uskonnoissa?
 • Miten autat ystävää, joka on käyttänyt liikaa alkoholia ja uhkaa sammua?
 • Millainen tapa kieltäytyä alkoholista mielestäsi toimii parhaiten?

Kysymyksiä voidaan käsitellä keskustellen ryhmässä tai oppilaat voivat tehdä niihin liittyen myös omia tuotoksia, kuten ajatuskartan, infograafin, kuvan, videon tai kuvitteellisen somepostauksen.

Artikkelit, infograafit ja videot

Oppilaat voivat tutustua Fressiksen alkoholi-kanavalla erilaisiin sisältöihin, joiden perusteella voidaan pohtia esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

 • Miten alkoholin käyttö vaikuttaa nuoren elimistöön?
 • Mitä on supersuosittu sober curious?
 • Mitkä ovat Hannan fiilikset, kun hän valitsi päihteettömyyden?
 • Miten voit sujuvasti kieltäytyä alkoholista?
 • Alkoholimyrkytyksen oireet?
 • Kaveri pakottaa käyttämään päihteitä, mitä teen?
 • Tunnista vaaran merkit: Meneekö kaverilla överiksi?
 • Mitä voit tehdä, jos joku läheisesi juo liikaa?
 • Alkoholin haitat muille kuin käyttäjälle itselleen?

Kysymyksiä voidaan käsitellä keskustellen ryhmässä tai oppilaat voivat tehdä niihin liittyen myös omia tuotoksia, kuten ajatuskartan, infograafin, kuvan, videon tai kuvitteellisen somepostauksen.

Lisäksi voidaan pohtia mm. millaisia asenteita esimerkkejä ja käyttäytymismalleja eri somekanavissa tai omassa lähipiirissä näkyy alkoholiin ja päihteisiin liittyen.

Testit

Testejä voi hyödyntää esimerkiksi oppituntien pohjustuksena tai keskustelun herättäjinä, ja tietotestiä myös kertauksena oppitunnin lopussa.

Kysy asiantuntijalta -palvelu

Fressiksen Kysy asiantuntijalta -palvelussa nuoria mietityttävät myös alkoholiin liittyvät asiat. Oppilaat voivat selailla kysymyksiä, hakea tietoa kysymysten aiheisiin liittyen ja pohtia esimerkiksi pienryhmissä, miten he vastaisivat jollekin kysyjistä.

Oppilaat voivat tehdä myös omia kuvitteellisia kysymyksiä, joihin muut oppilaat vastaavat.