Tuntisuunnitelmat

Fressis fakta ja vinkki: Aurinkoterveys

Faktaa auringosta

Aurinko on elinehto maapallolle ja ihmiselle – se on tärkein energianlähde luonnolle ja eliöstölle. Auringon ultraviolettisäteilyn, eli UV-säteilyn, vaikutuksesta iholla syntyy D-vitamiinia. D-vitamiini on tärkeää erityisesti luustolle ja immuunipuolustukselle. Lisäksi aurinko voi vaikuttaa positiivisesti mielialaan.

Auringolla on kuitenkin myös merkittäviä terveydelle haitallisia vaikutuksia ja yksi vakavimmista on riski sairastua ihosyöpään. Yleisimpiä ihosyöpiä ovat melanooma, okasolusyöpä ja basaliooma. Noin 13000 suomalaista sairastuu ihosyöpään vuosittain ja suurin osa näistä voitaisiin ehkäistä aurinkosuojautumisen keinoin. Terveystiedon opetus on merkittävässä asemassa aurinkoterveyskäyttäytymisen kannalta ja sitä kautta ihosyöpien ennaltaehkäisyssä.

Lisätietoa aiheesta:

Vinkit aurinkoterveyden käsittelyyn opetuksessa

Aurinkoterveyttä voidaan käsitellä esimerkiksi ilmiönä liittyen kansansairauksiin ja niiden riskitekijöihin sekä sairauksien ehkäisyyn, ympäristöön ja kulttuurillisiin tekijöihin. Opetuksessa voidaan tutkia auringon terveysvaikutuksia ja -haittoja sekä haittojen ennaltaehkäisyn ja aurinkosuojautumisen keinoja omassa arjessa. Lisäksi voidaan tarkastella aurinkoterveyden yhteisöllisiä ja kulttuurillisia tekijöitä sekä oman elinympäristön käyttäytymismalleja. Hyödynnä aiheen käsittelyssä Fressis.fi-sivuston sisältöjä.

Tietopankki

Oppilaat voivat hakea monipuolisesti tietoa aurinkoterveydestä Fressiksen tietopankista. Tiedonhaun jälkeen voidaan pohtia esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

  • Millaisia hyötyjä auringosta on?
  • Millaisia haittoja auringosta voi aiheutua?
  • Mitä on UV-säteily ja millaisia vaikutuksia sillä on?
  • Millainen oma ihotyyppi on?
  • Miten auringolta voi suojautua?

Kysymyksiä voidaan käsitellä keskustellen ryhmässä tai oppilaat voivat tehdä niihin liittyen myös omia tuotoksia, kuten ajatuskartan, infograafin, kuvan, videon tai kuvitteellisen somepostauksen.

Artikkelit, infograafit ja videot

Oppilaat voivat tutustua Fressiksen aurinko-kanavalla erilaisiin sisältöihin, joiden perusteella voidaan pohtia esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

  • Milloin auringolta tulisi suojautua?
  • Miksi auringon UV-säteilyltä täytyy suojautua?
  • Miten aurinkorasvaa pitäisi käyttää?
  • Miten auringosta voi nauttia turvallisesti?

Kysymyksiä voidaan käsitellä keskustellen ryhmässä tai oppilaat voivat tehdä niihin liittyen myös omia tuotoksia, kuten ajatuskartan, infograafin, kuvan, videon tai kuvitteellisen somepostauksen.

Lisäksi voidaan pohtia mm. millaisia asenteita, esimerkkejä ja käyttäytymismalleja eri somekanavissa tai omassa lähipiirissä näkyy aurinkoon ja aurinkosuojautumiseen liittyen.

 

Testit

Testejä voi hyödyntää esimerkiksi oppituntien pohjustuksena tai keskustelun herättäjinä, ja tietotestiä myös kertauksena oppitunnin lopussa.

Kysy asiantuntijalta -palvelu

Fressiksen Kysy asiantuntijalta -palvelussa nuoria mietityttävät myös aurinkoterveyteen liittyvät asiat. Oppilaat voivat selailla kysymyksiä, hakea tietoa kysymysten aiheisiin liittyen ja pohtia esimerkiksi pienryhmissä, miten he vastaisivat jollekin kysyjistä.

Oppilaat voivat tehdä myös omia kuvitteellisia kysymyksiä, joihin muut oppilaat vastaavat.