Tuntisuunnitelmat / Yläkoulu

Fressis fakta ja vinkki: Liikkuminen

Faktaa liikkumisesta

Nuori nainen juoksee ruskeavalkoisen koiran kanssa harmaalla asfaltilla. Kuvassa olevat tekstisisällöt löytyvät tekstikuvauksesta kuvan alta.

Liikkumisella on erilaisia merkityksiä ihmisille. Toisille se tuottaa iloa ja virkistystä, toisille sen tavoitteena on vahvistaa omaa terveyttä ja jaksamista. Toisille liikkuminen mahdollistaa sosiaalisia kontakteja ja oppimistilanteita sekä tuottaa elämyksiä, toiset nauttivat liikkumisesta yksin luonnossa ilman harrastusryhmää.

Tärkeää on löytää oma tapa liikkua. Terveyden kannalta liikettä tulisi saada monipuolisesti ja säännöllisesti, unohtamatta palautumista. Liikkumisen suositukset kertovat, kuinka paljon ja millaista liikuntaa viikoittain tulisi harjoittaa, jotta ylläpidetään tai edistetään terveyttä. Nuorten liikkumisen suositukset löytyvät UKK-instituutin sivuilta.

Liikkuminen on tuoretavaraa. Pyri liikkumaan tunti päivässä sillä liikkumisen vaikutuksia ei voi varastoida. Suositeltava liikkuminen sisältää viikossa kestävyyttä parantavaa, lihaksia ja luustoa vahvistavaa liikkumista. Monipuolinen arkiliikkuminen kuten kotityöt, koulumatkat ja koiran ulkoilutus on tärkeä osa liikuntasuosituksen saavuttamista arjessa. Liikkuminen voi koostua pienistä palasista pitkin päivää. Onnistumisen kokemukset ja yhdessä liikkuminen auttavat usein ylläpitämään säännöllistä liikkumista.

Myös suositusta vähäisempi liikkumisen määrä on terveydelle ja hyvinvoinnille hyödyllistä. Lisää siis liikettä päivään aina kun voit.

Lisätietoa aiheesta:

Vinkit liikkumisen käsittelyyn opetuksessa

Liikkumisen käsittelyä voidaan pilkkoa eri vuosiluokille tai toteuttaa suurempina kokonaisuuksina määrätyn tuntijaon mukaan. Opetuksessa voi lähteä etenemään esimerkiksi liikkumisen tärkeydestä terveydelle ja hyvinvoinnille. Säännöllinen ja monipuolinen liikkuminen ja opittu elinikäinen liikuntakulttuuri lisäävät mahdollisuutta liikunnan myönteisten vaikutusten saavuttamiselle eri elämänvaiheissa.

Yhteistä keskustelua ja vertaisten ideoita kaivataan siihen, mikä saisi nuoren kokeilemaan uusia lajeja tai liikkumaan enemmän. Opetuksessa voidaankin etsiä liikkumista tukevia keinoja omassa arjessa. Lisäksi voidaan tarkastella liikkumisen yhteisöllisiä ja kulttuurillisia tekijöitä sekä oman elinympäristön käyttäytymismalleja. Lisäksi voidaan pohtia millaisia haittoja liikkumattomuudesta aiheutuu esimerkiksi yhteiskunnan näkökulmasta. Hyödynnä aiheen käsittelyssä Fressis.fi-sivuston sisältöjä.

Tietopankki

Oppilaat voivat hakea monipuolisesti tietoa liikkumisesta Fressiksen tietopankista. Tiedonhaun jälkeen voidaan pohtia esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

 • Kuinka paljon ja millaista liikkumista nuoret tarvitsevat hyvinvointinsa kannalta?
 • Miten liikkuminen vaikuttaa kehon ja mielen hyvinvointiin?
 • Millaisia haittoja liikkumattomuudesta voi aiheutua yksilölle ja yhteiskunnalle?
 • Miten koulupäiviin voisi lisätä liikettä?
 • Miten ruutuaikaa voisi rajata ja vähentää istumista?
 • Miten sinä liikut mieluiten? Mitkä asiat siihen vaikuttavat?
 • Miten voisit lisätä liikkumista tai aloittaa uusia liikkumismuotoja?

Kysymyksiä voidaan käsitellä keskustellen ryhmässä tai oppilaat voivat tehdä niihin liittyen myös omia tuotoksia, kuten ajatuskartan, infograafin, kuvan, videon tai kuvitteellisen somepostauksen.

Artikkelit, infograafit ja videot

Oppilaat voivat tutustua Fressiksen Liike-kanavalla erilaisiin sisältöihin, joiden perusteella voidaan pohtia esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

 • Mistä voit saada motivaatiota liikkumiseen?
 • Mikä määrä on tarpeeksi liikettä?
 • Kuinka saat 60 min liikettä täyteen päivässä?
 • Miten voit lisätä liikettä päivään?
 • Mitä uutta lajia haluaisit kokeilla ja miksi?

Kysymyksiä voidaan käsitellä keskustellen ryhmässä tai oppilaat voivat tehdä niihin liittyen myös omia tuotoksia, kuten ajatuskartan, infograafin, kuvan, videon tai kuvitteellisen somepostauksen.

Lisäksi voidaan pohtia mm. millaisia asenteita esimerkkejä ja käyttäytymismalleja eri somekanavissa tai omassa lähipiirissä näkyy liikkumiseen liittyen.

Testit

Testiä voi hyödyntää esimerkiksi oppitunnin pohjustuksena tai keskustelun herättäjänä.

Kysy asiantuntijalta -palvelu

Fressiksen Kysy asiantuntijalta -palvelussa nuoria mietityttävät myös liikkumiseen liittyvät asiat. Oppilaat voivat selailla kysymyksiä, hakea tietoa kysymysten aiheisiin liittyen ja pohtia esimerkiksi pienryhmissä, miten he vastaisivat jollekin kysyjistä.

Oppilaat voivat tehdä myös omia kuvitteellisia kysymyksiä, joihin muut oppilaat vastaavat.