Tuntisuunnitelmat / Yläkoulu

Fressis fakta ja vinkki: Mielen hyvinvointi

Faktaa mielen hyvinvoinnista

Kun mieli voi hyvin, on helpompaa tehdä oman terveyden ja jaksamisen kannalta hyviä valintoja omassa arjessaan. Toisaalta myös terveelliset elintavat ja säännöllinen arkirytmi edistävät paitsi terveyttä yleisesti, myös mielen hyvinvointia.

Erilaiset elämänvaiheet ja kokemukset voivat haastaa mielenterveyttä. Jokainen kokee joskus ahdistusta ja stressiä.  Silloin olisi hyvä osata pysähtyä ja rauhoittua. Taito ottaa puheeksi oma tai ystävän mielen hyvinvointi ja sen heikkeneminen on osa mielenterveystaitoja. Tärkeä taito on myös tietää mistä mielenterveyden haasteisiin saa apua. Oppilaiden kanssa on hyvä käydä läpi konkreettisia apua tarjoavia toimijoita ja paikkoja, kuten kriisipuhelin, chat ja oppilashuolto.

Mielen hyvinvoinnin taidoissa kukaan ei ole koskaan valmis. Kaikki voivat kuitenkin kehittää itseään esimerkiksi rauhoittumisen taidoissa, toisen kannustamisessa, itselle puhumisessa ja kiitollisuuden huomaamisessa. Mielen hyvinvointia voi ja kannattaa itse vahvistaa ja opetella myös tunnistamaan, millaisissa tilanteissa kannattaa hakea apua. On levollista oivaltaa, että mieltä voi vahvistaa, tukea ja siihen liittyviä taitoja voi oppia ja harjoitella läpi elämän.

Koulussa tulee seurata ja tukea jokaisen oppilaan hyvinvointia. Koulussa mielenterveystaitoja harjoitellaan arjen vaihtelevissa tilanteissa, kuten ristiriitoja ratkaistaessa tai luokkakaveria tsempatessa. Niitä opitaan kokonaisvaltaisesti koko koulupäivän aikana niin välitunneilla kuin oppitunneillakin.

 

Lisätietoa aiheesta:

 

Vinkit mielen hyvinvoinnin -aiheen käsittelyyn opetuksessa

Mielen hyvinvointia on luontevaa ja keskeistä käsitellä kaikilla peruskoulun vuosiluokilla sekä mahdollisuuksien mukaan laajemmin kansantautien yhteydessä.  Tunneilla toimii myös pienemmät kokonaisuudet (kts. Mielenterveyden käsi), joita voi tarjota, kun käsitellään mielenterveyteen liittyviä osa-alueita tai terveyttä voimavarana. Läheisesti mielen hyvinvointi liittyy itsestä huolehtimiseen ja arjen taitoihin sekä tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoitteluun.

Opetuksessa on hyvä lähteä liikkeelle voimavaralähtöisesti, jolloin haasteista puhuttaessakin säilytetään voimavarakeskeinen näkökulma. Mielen hyvinvoinnin teemaa on tärkeää tarkastella laaja-alaisesti, sisältäen yksilölliset, yhteiskunnalliset, yhteisölliset ja kulttuuriset näkökulmat. Lisäksi teemaa on hyvä pohtia elinympäristön käyttäytymismallien kautta.

Nuoren oman arjen havainnointi tekee hyvinvointia lisäävien ja tukevien keinojen löytämisen konkreettisemmaksi. Oppilaiden kanssa voi esimerkiksi yhdessä pohtia, millaiset mielen hyvinvoinnin harjoitteet edistävät terveyttä tai milloin on viimeksi kysynyt kaverilta, mitä kuuluu. Opetuksessa on hyvä painottaa arjen pieniä ja konkreettisia keinoja, joilla vahvistaa ja tukea omaa ja toisen mielenterveyttä. Hyvä alku on toivottaa aamulla koulun käytävillä vastaantulijoille hyvää huomenta.

Hyödynnä aiheen käsittelyssä Fressis.fi-sivuston sisältöjä.

Varmista, että opetuksen jälkeen nuoret osaavat käsitteet: mielenterveys, mielen hyvinvointi, tunnetaidot, voimavara, vuorovaikutus

Tietopankki

Oppilaat voivat hakea monipuolisesti tietoa mielen hyvinvoinnista Fressiksen tietopankista. Tiedonhaun jälkeen voidaan pohtia esimerkiksi seuraavia kysymyksiä?

 • Mitä on mielen hyvinvointi?
 • Viimeisimmässä Onnellisuusraportissa Suomi sijoittui ykkössijalle. Millaisia ajatuksia tämä herättää sinussa?
 • Miten mieltä voi treenata?
 • Milloin olet parhaimmillasi? Mikä tekeminen saa aikaan huippufiiliksen? Milloin viimeksi pääsit flow -tilaan, jossa ympäröivä maailma ja ajankulu unohtuivat täysin?
 • Kuka on sinulle luottohenkilö, jolle voit jakaa iloja ja murheita?
 • Mitkä asiat vaikuttavat mielen hyvinvointiin?
 • Millä keinoilla mielialaa voi kohottaa?
 • Miksi sanotaan että tunteet saavat meidät toimimaan?
 • Nimeä mielen hyvinvoinnin haasteita yksilölle, perheelle ja yhteiskunnalle?
 • Miten voit toimia kun ahdistaa?
 • Miten autat ystävää jonka itsetunto on saanut kolahduksen?
 • Millainen tapa puhua itselle kannattaisi? Mitä on itsemyötätunto?
 • Millainen kriisistä ja huolista selviytyjä sinä olet? Vertaile eri tapoja.

Kokeile Yeesin kehugeneraattoria

Artikkelit, infograafit ja videot

Oppilaat voivat tutustua Fressiksen Mieli-kanavalla erilaisiin sisältöihin, joiden perusteella voidaan pohtia esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

 • Miten stressiä voi vähentää?
 • Miten Joalin Loukamaa huolehtii omasta jaksamisesta?
 • Miten päivittäiset valinnat vaikuttavat mielen hyvinvoinnin kohentamiseen tai ylläpitämiseen?
 • Miten otat jännittämisen haltuun ja jopa hyödynnät sitä?
 • Miten yleistä uupumus on?
 • Miten uupumus näkyy?
 • Mitä Maria kertoo uupumuksestaan?
 • Kuinka voit olla läsnä ystävillesi?

Kysymyksiä voidaan käsitellä keskustellen ryhmässä tai oppilaat voivat tehdä niihin liittyen myös omia tuotoksia, kuten ajatuskartan, infograafin, kuvan, videon tai kuvitteellisen somepostauksen.

Lisäksi voidaan pohtia mm. millaisia asenteita, esimerkkejä ja käyttäytymismalleja eri somekanavissa tai omassa lähipiirissä näkyy mielen hyvinvointiin liittyen.

Kysy asiantuntijalta -palvelu

Fressiksen Kysy asiantuntijalta -palvelussa nuoria mietityttävät myös mielen hyvinvointiin liittyvät asiat. Oppilaat voivat selailla kysymyksiä, hakea tietoa kysymysten aiheisiin liittyen ja pohtia esimerkiksi pienryhmissä, miten he vastaisivat jollekin kysyjistä.

Oppilaat voivat tehdä myös omia kuvitteellisia kysymyksiä, joihin muut oppilaat vastaavat.