Tehtävät / Nuoriso-ohjaajille, Yläkoulu

Juliste: Nuorten muuttuvat tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön tavat

Tavoite

Ymmärtää suomalaisnuorten tupakointia, nuuskaamista, sähkötupakan tai nikotiinipuussien käyttöä ennen ja nyt tarkastelemalla Kouluterveyskyselyiden tuloksia.

Toteutus

Oppilaat perehtyvät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilla Kouluterveyskyselyn (2023) nuorten tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöä koskeviin tuloksiin. Oppilaat tutustuvat myös aiempien vuosien kyselyihin.

Oppilaat suunnittelevat julisteen tupakka- ja nikotiinituotteiden käytöstä tällä hetkellä. Juliste voi myös esittää tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttötapojen muutosta. Julisteiden teemana voi olla esimerkiksi se, miksi nuoret käyttävät tuotteita, mitä haittaa tuotteiden käytöstä on ja miten tuotteiden käyttöä voisi ennaltaehkäistä.

Oppilaat pohtivat, miksi tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö suomalaisnuorten keskuudessa on juuri sellaista kuin se kyselyn mukaan on. Miten tähän on päädytty? Mitkä asiat vaikuttavat nuorten valintoihin?

Julisteet voidaan laittaa esille koulun tiloihin.


Katso myös

Tehtävät / Yläkoulu