Nikotiiniton amis / Ammatillinen oppilaitos

Materiaalia ohjauksen tueksi

Opetukseen, ohjaukseen ja neuvontaan on olemassa valmista nikotiinittomuuden edistämisen materiaalia. Materiaalia voi hyödyntää osana ammatillisia opintoja, yhteisiä tutkinnon osia, oppilaitoksen tapahtumia ja teemapäiviä tai esimerkiksi opiskeluhuollon ohjaustilanteissa.

www.fressisedu.fi

 • FressisEdu-sivuston sisällöt tukevat ammatillisten perustutkintojen yhteisiin tutkinnon osiin kuuluvan Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen -osion oppimistavoitteita.
 • Sivusto tarjoaa tietoa, tukea ja välineitä käsitellä tupakka- ja nikotiinituotteisiin liittyviä teemoja ammatillisessa koulutuksessa.
 • Sivuston tietosisällöt on suunnattu ensisijaisesti opettajien ja muiden nuorten kanssa toimivien aikuisten käyttöön. Tietoa ja tehtäviä voi soveltaa ammatillisten oppilaitosten opetuksessa.

www.fressis.fi

 • Nuorille suunnattu sivusto, joka tarjoaa monipuolisesti tietoa ja vinkkejä terveelliseen ja hyvinvoivaan arkeen. Opiskelijan voi ohjata sivustolle esimerkiksi lukemaan tietoartikkeleita, katsomaan videoita tai tekemään erilaisia testejä.​
 • Kysy asiantuntijalta -palvelussa nuoret voivat kysyä luottamuksellisesti hyvinvointiin ja terveyteen liittyvistä aiheista. Kysymyksiä voi hyödyntää esimerkiksi keskusteluissa ja tehtävissä terveystiedon tunneilla.

www.röökikroppa.fi

 • Pelillinen sivusto, jota voi hyödyntää terveystiedon opetuksessa​
 • Sivusto havainnollistaa opiskelijalle, millaisia haittoja tupakka ja nuuska aiheuttavat elimistölle ja mitä elimistössä tapahtuu, kun lopettaa tupakoinnin tai nuuskan käytön. ​
 • Kielivalintoina Suomi, Ruotsi, Englanti, Venäjä, Tanska, Viro, Hollanti, Portugali

www.työkykypassi.fi

 • Saku ry:n Ammattiosaajan työkykypassiin on koottu yhteen keskeiset työkykyä ja hyvinvointia ylläpitävät osa-alueet: liikunta, terveysosaaminen sekä harrastukset ja yhteistyötaidot.
 • Ammattiosaajan työkykypassin avulla opettaja kytkee osa-alueet osaksi tutkinnon suorittamista ja liittää passin osa-alueet vastaaviin tutkinnon osiin.

www.ehyt.fi 

 • Keskustelua nikotiinituotteista osa 1 on EHYT ry:n tuottama valmis opetusmateriaali, jota voi hyödyntää päihdekeskusteluissa tai osana opetusta.
 • Osa 2 käsittelee nikotiinituotteiden vaikutuksia ympäristöön sekä tupakkateollisuuden piilomarkkinointitaktiikoita.
 • Materiaali on suunnattu yläkoulun- ja toisen asteen opiskelijoille, sopii sekä lähi- että etäopetukseen.
 • Pakettiin kuuluu PowerPoint -esitys sekä opettajan opas, jossa ohjeet aiheen käsittelyyn. Esityksen pohdintatehtävät käydään yhdessä läpi keskustellen.

Ehyt/ Puheeksi ottaminen nuorisotyössä

 • Materiaali on kehitetty nuorisotyössä toteutettavan päihteiden käytön ja rahapelaamisen puheeksioton tueksi. Materiaalissa kuvataan, miten voit edistää nuorten kanssa käytäviä päihteisiin tai rahapelaamiseen liittyviä keskusteluja ennen huolen heräämistä ja mitä ottaa huomioon, kun huoli nuoresta herää.
 • Materiaali soveltuu hyvin myös oppilaitosten höydynnettäväksi.