Tehtävät / Alakoulu

Mistä tulee hyvä mieli?

Tavoite

Oppia huomaamaan arjen pienet asiat, jotka tuottavat iloa ja saavat hyvälle mielelle. Tukea positiivista suhtautumista elämään ja itseen, vahvistaa oman elämän ja itsen arvostusta. Oppia havainnoimaan ympäristöä ja kuvailemaan havaintoja.

Toteutus

Oppilaat havainnoivat ja tarkkailevat muutaman päivän ajan omaa elämäänsä ja arkeaan. Mitkä asiat tekivät minut iloiseksi? Mistä asioista minulle tuli hyvä mieli? Oppilas kirjoittaa tai piirtää havainnot muistiinpanovihkoon tai tallentaa muulla tavoin. Luokka kokoaa tulokset oppitunnilla hyvän mielen tauluksi.


Katso myös

Tehtävät / Alakoulu