Tehtävät / Lukio

Tupakkateollisuuden markkinointikeinot

Tavoite

Opiskelijat oppivat havainnoimaan ja analysoimaan kriittisesti tupakka- ja nikotiinituotteiden piilo- ja mielikuvamarkkinointia: miten mielikuvia rakennetaan ja miten tupakkatuotteet ovat esillä mediassa.

Tehtävänanto

Opiskelijat selvittävät, miten tupakka- ja nikotiinituotteet ja niiden käyttö esiintyvät sosiaalisessa mediassa, kuten TikTokissa, Snapchatissa, Youtubessa, X:ssä, Instagrammissa ja Facebookissa. Opiskelijat käyvät materiaalit läpi ja arvioivat niiden sisältöä ja sanomaa. Millaisia mielikuvia ne luovat tupakka- ja nikotiinituotteista ja niiden käytöstä? Voitte jakaa eri tuotteet (nikotiinipussi, sähkösavuke, nuuska ja tupakka) ryhmien kesken niin, että jokainen ryhmä tarkastelee eri tuotetta.

Kysymyksiä, joihin opiskelijat voivat etsiä vastauksia:

  • Miten tupakka- ja nikotiinituotteet ja niiden käyttö esiintyvät eri somekanavissa (esim. teksteissä, hashtageissa, kuvissa, yhteisöjen tai ryhmien nimissä jne.)?
  • Millaisen kuva sosiaalisessa mediassa syntyy tuotteita käyttävästä henkilöstä?
  • Millaisia erilaisia yhteisöjä tai ryhmiä tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöön liittyy?
  • Minkälaisia hashtageja postauksissa käytetään?
  • Minkälaisia ihmisiä yhteisöissä on mukana? Mikä sitoo yhteisöön? Mitä halutaan viestiä itsestä kuulumalla kyseiseen yhteisöön?

Tehtävän tekemisen jälkeen opiskelijat tutustuvat seuraaviin sivustoihin ja miettivät yhdessä, millaisia keinoja lainsäädännöllä on puuttua tuotteiden markkinointiin ja miten siinä on onnistuttu.

Lisämateriaalia opettajalle:


Katso myös