Tehtävät / Lukio

Miten tupakkatuotteet näkyvät mediassa?

Tavoite

Opiskelijat oppivat havainnoimaan ja analysoimaan kriittisesti tupakka- ja nikotiinituotteiden piilomainontaa: miten mielikuvia rakennetaan ja miten tupakkatuotteet ovat esillä mediassa.

Tehtävänanto

Opiskelijat saavat kotitehtäväksi seurata, miten tupakka- ja nikotiinituotteet ja niiden käyttö esiintyvät eri medioissa. Opiskelijat tuovat tunnille aiheeseen liittyviä lehtileikkeitä, kuvia, kuvauksia radio- ja tv-ohjelmista tai printtejä nettisivuilta. Tunnilla opiskelijat käyvät materiaalit läpi ja arvioivat niiden sisältöä ja sanomaa. Millaisia mielikuvia ne luovat tupakkatuotteista ja niiden käytöstä?

Toisena tehtävänä opiskelijat tutustuvat aiheeseen sosiaalisessa mediassa, kuten Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa.

  • Miten tupakka- ja nikotiinituotteet ja niiden käyttö esiintyvät eri somekanavissa (esim. teksteissä, hashtageissa, kuvissa, yhteisöjen tai ryhmien nimissä jne.)?
  • Millaisia erilaisia yhteisöjä tai ryhmiä tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöön liittyy?
  • Minkälaisia hashtageja postauksissa käytetään?
  • Minkälaisia ihmisiä yhteisöissä on mukana? Mikä sitoo yhteisöön? Mitä halutaan viestiä itsestä kuulumalla kyseiseen yhteisöön?

Tehtävän tekemisen jälkeen opiskelijat tutustuvat Euroopan komission sivuilla tekstiin:

Tupakan mainonta- ja sponsorointikielto


Katso myös

Tehtävät / Lukio