Tehtävät / Ammatillinen oppilaitos

Nuorten tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö

Tavoite

Opiskelija huolehtii terveydestään ja toimintakyvystään. Opiskelija osaa etsiä tietoa ikäluokkansa tupakka- ja nikotiinituotteiden käytöstä ja pohtia ikäluokkansa terveyseroja.

Toteutus

Opettaja ohjeistaa opiskelijoita tutustumaan Kouluterveyskyselyn tuloksiin. Tiedon pohjalta opiskelijat pohtivat ryhmissä seuraavia kysymyksiä:

  1. Millaisia muutoksia nuorten tupakka- ja nikotiinituotteiden käytössä on tapahtunut viimeisen 10 vuoden aikana? Mistä arvelette muutoksen johtuvan?
  2. Millaisia eroja on tyttöjen ja poikien tupakka- ja nikotiinituotteiden käytössä? Mistä arvelette erojen johtuvan?
  3. Millaisia eroja on lukiossa ja ammattioppilaitoksessa opiskelevien nuorten tupakka- ja nikotiinituotteiden käytössä? Mistä arvelette erojen johtuvan?

Käydään opiskelijoiden pohdinnat läpi niin, että jokainen ryhmä vuorollaan kertoo yhden asian, jolla perustelivat tuloksia. Jatketaan kierrosta niin pitkään, että kaikki ryhmien asiat on läpikäyty. Opettaja voi tarvittaessa lisätä näkökulmia. Keskustellaan yhdessä, miten tehtävissä 2 ja 3 ilmenneitä eroja voitaisiin kaventaa ja miksi se on tärkeää.

Tehtävän voi tarvittaessa toteuttaa sovellettuna myös kirjallisesti yksilötehtävänä.