Tietopaketit

Nuuska nuorten keskuudessa

Nuuskan käyttö on yleistynyt

Nuuskan käyttö on  yleistä etenkin ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevilla. Vuonna 2021 ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevista noin 12 prosenttia käytti nuuskaa päivittäin.  Koulutusryhmien lisäksi nuuskan käytössä on myös paikallisia eroja. Esimerkiksi torniolaisten yläkoululaisten nuuskan käyttö on reippaasti yleisempää kuin helsinkiläisten yläkoululaisten.

Nuuska on mielletty etenkin tiettyjen urheilulajeja harrastavien poikien päihteeksi. Se ei ole kuitenkaan pelkästään esimerkiksi jääkiekkoa tai salibandya pelaavien juttu, vaan yhä suositumpaa myös muiden nuorten keskuudessa. Nuuska ei ole myöskään enää vain poikien juttu, sillä tyttöjen päivittäinen nuuskan käyttö on lisääntynyt kaikilla koulutusasteilla. Erityisesti ammattikoululaisten tyttöjen keskuudessa nuuskaaminen on yleistynyt nopeasti: kouluterveyskyselyssä 2017 nuuskaavansa kertoi vain 2,3 prosenttia, vuonna 2021 määrä oli jo 6,8 prosenttia.

Positiiviset mielikuvat ja käytön helppous

Nuoret liittävät nuuskaamiseen paljon positiivisia mielikuvia. Nuuskan käyttöä pidetään hyväksyttävämpänä kuin tupakointia. Mielikuvaa nuuskan käytön hyväksyttävyydestä lisää se, että se ei aiheuta muille haittaa kuten tupakointi. Nuuskaa ei myöskään näe eikä haista yhtä helposti kuin tupakointia, joten sitä on helpompi käyttää huomaamattomasti, niin etteivät aikuisetkaan välttämättä havaitse käyttöä. Nuuskan käyttöön puuttumiseen ei myöskään ole välttämättä tehty selkeitä sääntöjä, jolloin aikuisten voi olla vaikea puuttua siihen.

Haittoja ei tunneta

Nuuskan haittoja ei tunnisteta yhtä hyvin kuin esimerkiksi tupakan. Nuorilla saattaa olla harhakäsityksiä nuuskan vaikutuksista kehoon ja esimerkiksi suorituskykyyn. Nuuskan uskotaan rauhoittavan ja sen mielletään virheellisesti olevan haitatonta fyysiselle suorituskyvylle. Nuuskan sisältämä nikotiini kuitenkin nostaa tilapäisesti verenpainetta ja sykettä, jolloin sydän joutuu normaalia kovemmalle rasitukselle jo ennen urheilusuoritusta. Nikotiini supistaa verisuonia ja heikentää lihasten verenkiertoa, mikä heikentää liikuntavammojen paranemista ja hidastaa palautumista. Koska lihasten hapen- ja ravintoaineiden saanti vähenee, eivät lihakset toimi kunnolla. Lue lisää nuuskan haitoista täältä.

Nuuskan laittomuus ei estä hankkimista

Nuuskan myynti, luovuttaminen ja välittäminen on Suomessa kielletty, eli kaikki nuorten käyttämä nuuska on päätynyt heille laittomasti. Myös nuuskan ostaminen tai vastaanottaminen, sekä alle 18-vuotiaalla myös nuuskan hallussapito ovat rikoksia.

Nuuskan hankkiminen koetaan nuorten keskuudessa melko helpoksi. Nuuskaa hankitaan kavereilta, sosiaalisesta mediasta ja katukaupasta. Huolestuttavaa on, että alaikäiset nuoret saavat joissain tapauksissa nuuskaa myös vanhemmiltaan. Vanhempien lainvastaisen toiminnan syynä saattaa olla tietämättömyys nuuskan haitoista ja nuuskaamiseen liittyvästä lainsäädännöstä.

Piilomarkkinointi

Suomessa tupakkatuotteiden mainonta on ollut kiellettyä vuodesta 1978 lähtien. Tupakkatuotteita markkinoidaan silti edelleen, mutta mainonta on hienovaraisempaa piilomarkkinointia. Tupakkatuotteiden käyttö aloitetaan pääsääntöisesti ennen 18-vuoden ikää, jonka takia tupakkateollisuus kohdistaa markkinointiaan nuoriin esimerkiksi elokuvien ja sosiaalisen median avulla. Etenkin nuuskaa näkyy myös nuorten suosimien artistien ja vaikuttajien some- ja musiikkivideoilla.

Nuuskamarkkinoilla on sadoittain eri tuotemerkkejä ja makuja. Makuaineet saavat nuuskan vaikuttamaan houkuttelevammalta ja vaarattomammalta ja madaltavat käytön aloittamisen kynnystä. Erityisesti tyttöjä houkutellaan käyttämään nuuskaa myös kauniiden nuuskarasioiden sekä pienempien nuuskapussien avulla.

 

Lähteet:

Kouluterveyskysely aikasarja 2006-2021. https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kouluterveyskysely/kouluterveyskyselyn-tulokset

Piispa, Mikko. 2018. Nuuska ja nuoret – laadullinen selvitys nuorten nuuskan käytöstä ja hankintatavoista. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry.

Salomäki, S-M & Tuisku, J. 2011. Hei me päihdytään. Suomen Syöpäyhdistyksen tilaustutkimus.

Salomäki, S-M & Tuisku, J. 2013. Nuuska nuorten maailmassa.  Nuorten käsityksiä ja kokemuksia nuuskasta ja nuuskan käytöstä. Suomen Syöpäyhdistyksen tilaustutkimus.

Scheffels, J. & Lund, I. 2017. Cute as candy: a qualitative study of perceptions of snus branding and package design among youth in Norway. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28373248/.

Suomen Ash https://suomenash.fi/tupakkapolitiikka/tupakkalaki/markkinointi/.

Tupakkalaki https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20160549

Venäläinen, J., Fonselius, R. & Salminen, P. 2019. Nuuska nuorten urheilijoiden arjessa. Selvitys nuuskan välittämisestä ja nuuskaan liittyvistä asenteista joukkueurheilun toimintaympäristössä. Suomen Syöpäyhdistyksen tilaustutkimus.