Tietopaketit

Nuorten tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö – tilastot

Tupakointikokeilut sekä päivittäinen tupakointi on vähentynyt 12–18-vuotiaiden suomalaisten nuorten keskuudessa 2000-luvun alusta. Tupakoinnin kokeiluikä sekä säännöllisen tupakoinnin aloittamisikä ovat siirtyneet myöhemmiksi.

Nuorten nuuskan käyttö ja kokeilut ovat puolestaan lisääntyneet etenkin ammattiin opiskelevilla. Tyttöjen nuuskan käyttö on lisääntynyt kaikilla koulutusasteilla.

Sähkötupakkaa käytetään tupakka- ja nikotiinituotteista vähiten. Sähkötupakan päivittäinen käyttö yläkoulussa ja toisella asteella on vähentynyt vuodesta 2017.

Uusimpia tuotteita nuorten keskuudessa ovat nikotiinipussit, jotka eivät sisällä tupakkaa ja eivät täten ole tupakkatuotteita. Tupakattomia nikotiinipusseja markkinoidaan värikkäin pakkauksin ja hedelmäisin makuvaihtoehdoin. Eri väriset pakkaukset ja makuvaihtoehdot houkuttelevat etenkin nuoria kokeilemaan tuotetta. Nikotiinipussien käytön yleisyydestä ei ole vielä luotettavaa tilastotietoa.

Alakouluikäiset

Alakoulussa tupakka- ja nikotiinituotteiden kokeilut sekä tuotteiden säännöllinen käyttö on vielä harvinaista. Vuoden 2019 Nuorten terveystapatutkimuksessa 12-vuotiaista pojista 3 % ja tytöistä 1 % kertoi kokeilleensa tupakkaa. 12-vuotiailla tupakkatuotteiden päivittäistä käyttöä ei raportoinut kukaan.

Yläkouluikäiset

Yläkouluiässä tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön kokeilut lisääntyvät. Vaikka tuotteiden käytön kokeilut ovat vähentyneet 2000-luvun alusta, vuoden 2019 kouluterveyskyselyn mukaan yläkoulun 8.- 9. -luokkalaisista edelleen yli 40% on kokeillut jotakin tupakka- tai nikotiinituotetta vähintään kerran. Päivittäin tupakoivia on 6%.

Vuoden 2019 kouluterveyskyselyn mukaan 8.-9.-luokkalaisista pojista nuuskaa on kokeillut kerran tai pari 16% ja tytöistä 10%.  Päivittäin tässä ikäryhmässä nuuskaa käytti pojista 8% ja tytöistä 2%. Pojilla luvut ovat pysyneet samoina vuodesta 2017, mutta tytöillä kokeilut sekä päivittäinen nuuskaaminen ovat lisääntyneet.

Sähkötupakan käyttö on hieman vähentynyt sekä tytöillä että pojilla vuodesta 2017. Sähkötupakkaa käytti päivittäin 8.-9.luokkalaisista vuonna 2017 3% ja vuonna 2019 2%.

Lukiolaiset ja ammattiin opiskelevat

Koulutusryhmien väliset erot tupakka- ja nikotiinituotteiden käytössä ovat edelleen huomattavia. Lukiolaisista päivittäin tupakoi vain 3%, kun taas ammattiin opiskelevilla vastaava luku oli 19%. Myös nuuskan käyttö on selvästi yleisempää ammattiin opiskelevilla (15%), kuin lukiolaisilla nuorilla(4%). Tyttöjen nuuskan käyttö on lisääntynyt vuodesta 2017, niin lukiolaisten (2017: 0,7%, 2019: 1,4%) kuin ammattiin opiskelevienkin (2017: 2%, 2019: 7%) nuorten parissa. Ammattiin opiskelevien tyttöjen joukossa nuuskaaminen on ollut kovassa kasvussa, sillä vuoteen 2017 verrattuna päivittäin nuuskaavien tyttöjen määrä on melkein kolminkertaistunut.

Sähkötupakan käyttö on vähäistä kummassakin koulutusryhmässä, yleisempää kuitenkin ammattiin opiskelevien joukossa. Päivittäin sähkötupakkaa käyttäviä lukiolaisia oli vuonna 2019 0,7% ja ammattiin opiskelevia 4%.

Lähteet

Kouluterveyskysely 2019. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Nuorten terveystapatutkimus 2019: Nuorten tupakkatuotteiden ja päihteiden käyttö sekä rahapelaaminen.  Sosiaali- ja terveysministeriö.

Nuorten tupakointi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Yle: Värikkäästi pakatut nikotiinipussit houkuttelevat nuoria ja naisia – maahantuonti kasvaa Suomessakin, mutta se voi olla rikos. 21.8.2019. https://yle.fi/uutiset/3-10929392.