Nikotiiniton amis / Ammatillinen oppilaitos

Opiskeluhuoltosuunnitelman ja päihdeohjelman toimintaohjeet

Esimerkki kirjallisista toimintaohjeista osana opiskeluhuoltosuunnitelmaa ja päihdeohjelmaa:

Vähimmäispuuttumisen toimintaohje

  • Kerrotaan opiskelijalle, että oppilaitos on nikotiiniton. Nikotiinittomuus tarkoittaa, että tupakointi, nuuskan tai sähkösavukkeen käyttö on kielletty kokonaan oppilaitoksen sisätiloissa, ulkoalueilla ja opiskelija-asuntoloissa. Tupakointiin tai muiden nikotiinituotteiden käyttöön liittyviä välineitä ei saa pitää esillä koulun tiloissa eikä alueella. Lisäksi nikotiinittomuus koskee työelämässä oppimista, oppilaitoksen opiskelijoilleen järjestämiä tilaisuuksia ja matkoja. 
  • Tiedotetaan, mitä muuta tekemistä toimipisteessä on opiskelijalle tarjolla tauoilla ja vapaa-aikoina
  • Kerrotaan opiskelijalle, että tukea tupakkatuotteiden käytön lopettamiseen saa tarvittaessa terveydenhoitajalta

Toimintaohje järjestyssääntöjen rikkomisesta tupakka- ja nikotiinituotteiden suhteen

  • Henkilö, joka huomaa opiskelijan rikkovan järjestyssääntöä, ottaa asian puheeksi opiskelijan kanssa, toteaa opiskelijan henkilöllisyyden ja kertoo, että ilmoittaa asiasta vastuuopettajalle. Ilmoitus tehdään oppilaitoksen omien toimintaohjeiden mukaisesti. Vastuuopettaja ottaa asian puheeksi opiskelijan ja alaikäisen opiskelijan kohdalla myös hänen huoltajansa kanssa.
  • Opettajalla ja rehtorilla on oikeus ottaa tuotteet alaikäiseltä haltuun työpäivän ajaksi ja luovuttaa ne työpäivän jälkeen ainoastaan alaikäisen opiskelijan huoltajalle. Jos järjestyssääntöjen rikkominen jatkuu, vastuuopettaja etenee oppilaitoksen kurinpitomenettelyn mukaan.

Tupakka- ja nikotiinituotteita ei saa myydä tai luovuttaa alle 18-vuotiaille

  • Jos joku myy tai välittää oppilaitoksessa tai sen läheisyydessä tupakka- ja nikotiinituotteita alaikäiselle henkilölle, voidaan asia ilmoittaa poliisille. Ilmoituksen tekee rehtori.

Jos tupakka- ja nikotiinituotteita käyttävä henkilö ei ole oppilaitoksen opiskelija, vaan asiakas tai muu ulkopuolinen henkilö, hänelle kerrotaan, että tupakointi, nuuskaaminen, sähkötupakointi ja/tai nikotiinipussien käyttö on kielletty ja pyydetään häntä lopettamaan tuotteen käyttö, tai poistumaan oppilaitoksen alueelta.

Esimerkkinä Savon ammattiopiston opiskelijan päihdeohjelma (PDF)

Esimerkkinä Samiedun ohjeistus opiskelijalle (PDF)

Lisätietoa:

THL: Ehkäisevän päihdetyön johtaminen ja koordinointi kouluissa ja oppilaitoksissa

THL: Toisella asteella toimien – opas oppilaitoksen opiskeluhuoltoryhmälle

Tupakkalaki 549/2016, §74

 

Palaa opiskeluhuollon työkalujen etusivulle