Nikotiiniton amis / Ammatillinen oppilaitos

Oppilaitoksen henkilöstön nikotiinittomuuden tukeminen

Esimerkki, miten työnantaja voi tukea oppilaitoksen henkilöstöä tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön lopettamisessa:

Oppilaitos tukee työntekijöidensä nikotiinittomuutta. Kun päätät lopettaa tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön, voit ottaa yhteyden työterveyshoitajaan ja varata hänelle tapaamisajan tukitoimien suunnittelua varten.

  • Työterveyshuollon tarjoama tuki voi olla yksilö- tai ryhmämuotoista ohjausta ja neuvontaa. Lisäksi työnantaja voi mahdollisuuksien mukaan tarjota henkilöstölle nikotiinikorvaushoitoa työterveyshuollon tukemana.

Esihenkilö voi ottaa asian puheeksi, jos herää huoli työntekijän terveydestä tai työkyvystä. Lisäksi esihenkilö ottaa asian puheeksi työntekijän kanssa, jos tupakka- ja nikotiniinituotteiden käyttö häiritsee työntekoa tai aiheuttaa haittaa työyhteisölle.

Esihenkilöille tukea tupakka- ja nikotiinituotteiden puheeksi ottamiseen löytyy Ehyt ry-sivuilta.

Lisäksi työyhteisössä huolehditaan, että henkilöstöllä on mahdollisuus osallistua taukojen ajaksi työhyvinvointia edistävään toimintaan.

Tukea lopettamiseen myös verkossa:

Ilman Syöpää: Tupakkapandemia

Fressis: Erovirasto -app

Stumppi.fi

28 päivää ilman

Terveyskylä

 

Palaa johdon työkalujen etusivulle