Tietopaketit / Ammatillinen oppilaitos, Lukio, Nuoriso-ohjaajille, Yläkoulu

Tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön puheeksi ottaminen ja lopettamisen tukeminen

Kuka tahansa aikuinen voi ottaa tupakan, nuuskan tai sähkötupakan käytön puheeksi nuoren kanssa. Puheeksioton mallin tarkoituksena on tukea nuoren ajatusprosessia ja vahvistaa motivaatiota tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön lopettamisessa. Mallin mukainen keskustelu ei keskity nuoren valistamiseen, joten puheeksiottajan ei tarvitse olla tupakka- ja nikotiinituotteiden terveyshaittojen asiantuntija.

Keskustelussa pyritään tasavertaiseen ja kannustavaan vuorovaikutukseen

Keskustelussa nuori sanoittaa itse ajatuksiaan muutoksen puolesta ja löytää omat syynsä muutokseen. Aikuinen osoittaa olevansa kiinnostunut nuoren ajatuksista ja tukee nuorta tunnistamaan vahvuuksiaan. Malli ohjaa keskustelun suunnan positiiviseen ja antaa tilaa erilaisille näkemyksille. Aikuisen on tärkeää arvostaa nuoren näkemystä, vaikka olisikin asiasta eri mieltä.

Keskustelussa voi hyödyntää myös osia mallista, eikä keskustelun voida olettaa kulkevan aina saman kaavan mukaan. Tärkeintä on ottaa nuoren tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö puheeksi, osoittaa olevansa kiinnostunut nuoren ajatuksista ja tarvittaessa tarjota tukea tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön lopettamisessa.

Nuorten kokemuksia keskustelusta:

Keskustelussa tulee positiivinen mieli

Tulee motivoituneempi olo

Keskustelu on avointa

Ei ole äkäinen

Puheeksioton malli on kehitetty motivoivan keskustelun menetelmän pohjalta ja mallin kehittämisessä on hyödynnetty mm. tupakasta vierotuksen mini-interventiota ja Lets`s move it -ohjelman motivoinnin ABC:ta. Malli on kehitetty yhteistyössä Savon ammattiopiston opiskeluhuollon, opettajien ja opiskelijakunnan hallituksen kanssa sekä Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen ja Kuopion kaupungin ehkäisevän päihdetyön kanssa.

Näin otat käytön puheeksi ja tuet lopettamisessa

1.

Olen huolissani tupakan / nuuskan / nikotiinipussien / sähkösavukkeen käytöstä. Mitä itse ajattelet tuotteiden käytöstä?

Nosta ongelman sijaan esille huoli ja kysy, mitä nuori itse ajattelee asiasta. Näin keskustelu alkaa tasavertaisessa sävyssä eikä nuoren tarvitse asettautua puolustuskannalle.

2.

Olen huolissani, mitä haittaa tuotteiden käytöstä voi olla terveydelle. Tiedätkö, miten ne voivat vaikuttaa terveyteen?

Usein nuoret eivät tiedä tarkkaan tuotteiden haitoista tai he vähättelevät niitä.

Jos et ole varma käytön vaikutuksista terveyteen, voit hyvin todeta sen nuorelle. Etsikää yhdessä nuoren kanssa luotettavaa tietoa käytön haitoista osoitteesta fressis.fi

Jos nuori ei käytä tuotteita, voitte yhdessä pohtia, mitkä keinot auttavat nuorta pysymään jatkossakin erossa tuotteista. Tuo esille nuoren vahvuuksia.

3.

Oletko miettinyt tai kokeillut käytön lopettamista? Minkälaisia hyötyjä tupakoinnin / nuuskaamisen / sähkösavukkeen tai nikotiinipussien käytön lopettaminen voisi tuoda tullessaan?

Tällä kysymyksellä ohjaat nuorta pohtimaan hyötyjä omasta näkökulmastaan. Tavoitteena on, että nuori löytää omat syynsä muutokseen. Fressis.fi – Hyvä syy pysyä erossa nikotiinista.

Kerro nuorelle, että vaikka tuotteiden käyttö ei ole ok, on nuori sinulle tärkeä  ja hän voi aina halutessaan palata asiaan kanssasi.

4.

Millaiset keinot voisivat toimia sinulla tupakoinnin / nuuskaamisen / sähksavukkeen / nikotiinipussien käytön lopettamisessa? 

Kysymyksellä saat nuoren miettimään konkreettisia ratkaisumalleja, jotka hän kokee itselleen mahdollisiksi.

Nuoren voi olla vaikea tunnistaa riippuvuutta ja mieltää esimerkiksi mielitekoa vieroitusoireeksi. Kysy nuorelta, tuntuuko hänestä, että hän on riippuvainen nuuskasta tai tupakasta. Lisätietoa  nikotiinirippuuvuudesta ja tukea käytön lopettamiseen löydät fressiksestä – Näin lopetat.

5.
Haluaisitko pari vinkkiä, mistä saat tarvittaessa käytännön ohjeita ja tukea?

Kerro nuorelle, että tukea käytön lopettamiseen saa esimerkiksi oppilaitoksen terveydenhoitajalta.

Tukea ja vinkkejä verkossa:

Fressis.fi

Erovirasto -app

Stumppi.fi

 

 

Lähteet:  

Tupakasta vierotuksen mini-interventio. 

Let´s move it -ohjelma. https://www.letsmoveit.fi/motivointi/ 

Asbetz, P. & Winell, K. 2018. Motivoivan keskustelun soveltaminen tupakoinnin lopettamisen tukena. Käypähoito-suositus. https://www.kaypahoito.fi/nix00248 

Salomäki S.-M. & Tuisku J. 2012. Kuuntelua, kannustusta ja kehuja. Nuorten näkemyksiä tupakoinnin lopettamisesta ja lopettamisen tuesta. Syöpäjärjestöt.