Tehtävät / Nuoriso-ohjaajille

Reilun pelin säännöt – yhdessä nuorten kanssa

Reilun pelin säännöt! Nuoriso-ohjaajalle nuorisotilojen sääntöjen laatiminen ja niiden noudattamisen tarkkailu ovat tuttua puuhaa. Voitte luoda nuorten kanssa yhteistyössä erikseen pelisäännöt myös tupakka- ja nikotiinituotteisiin liittyen.

Tavoite

Pelisäännöillä kerrotaan kaikille, kuinka nuorisotiloilla toimitaan ja mitkä ovat nuorisotilan perusperiaatteet tupakka- ja nikotiinituotteiden suhteen. Yhteisillä pelisäännöillä luodaan nuorisotoiminnassa mukana oleville yhteiset toimintatavat kunnioittaen erilaisia näkemyksiä sekä vahvistetaan me-henkeä.

Toteutus

  1. Kutsu talolla käyvät nuoret koolle ja keskustelkaa avoimesti talolla esiintyvistä tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöön liittyvistä ilmiöistä ja tapakulttuurista. Pidä keskustelun ilmapiiri vapaamuotoisena ja avoimena.
  2. Pohdi nuorten näkemysten perusteella tavoite pelisäännöille ohjaajan näkökulmasta. Yhteisten pelisääntöjen tavoite voi olla esim. nuuskaton nuorisotalo tai se, että kukaan ei tupakoi talolla oleskelun aikana.
  3. Pohdi tämän jälkeen pelisääntöjen tavoite nuorten näkökulmasta; Mitä hyötyä yhteisistä pelisäännöistä on nuorille? Miten pelisäännöt tukevat nuorten terveyttä ja kannustavat nikotiinittomuuteen?
  4. Tavoitteiden asettamisen ja pelisääntöjen selkeytymisen jälkeen voitte koota yhdessä kiteytetyn listan tupakka- ja nikotiinituotteisiin liittyvistä pelisäännöistä kaikkien nähtäville.