Tehtävät / Alakoulu

Säännöt suojaavat, kyltit kertovat

Tavoite

Vahvistaa tupakoimattomuutta ja sähkösavukkeen käyttämöttömyyttä tukevia asenteita sekä oppilaan käsitystä omista oikeuksistaan, erityisesti oikeudesta turvalliseen ja terveelliseen ympäristöön. Oppia suojautumaan ympäristön vaaralliselta tupakansavulta ja sähkösavukkeen höyryiltä ja välttämään passiivista tupakointia ja höyrylle altistumista.

Toteutus

Tupakan savu on vaarallista ja sähkösavukkeiden (vapejen) höyryistä on löydetty terveydelle haitallisia aineita. Kenelläkään ei ole oikeutta polttaa tupakkaa tai käyttää sähkösavuketta siten, että lapsi joutuu hengittämään savua tai hyöryä. Koulumaailmaan tupakointi ja sähkösavukkeen käyttö (vapetus) eivät kuulu. Oppilaat tekevät koulua varten tupakointiin ja säkösavukkeen käyttöön liittyviä sääntöjä ja askartelevat käyttöön liittyviä kylttejä. Luokka ripustaa koulun tupakointia ja sähkösavukkeen käyttöä kieltävät kyltit näkyville paikoille, jotta kaikki koulussa käyvät huomioivat koulun savuttomuuden ja nikotiinittomuuden.

Opettaja voi näyttää oppilaille myös tämän lyhyen videon:

Kotitehtävä

Oppilas tekee tupakointiin ja sähkösavukkeen käyttöön  liittyviä sääntöjä myös kotiin. Hän pohtii vanhempien/huoltajien kanssa, miten lasta suojellaan tupakansavulta ja sähkösavukkeiden höyryiltä myös kotona ja lapsen lähiympäristöissä.