Tehtävät / Nuoriso-ohjaajille, Yläkoulu

Snapchat: Ei kannata käyttää

Tavoite

Miettiä tupakoimattomuuden / nuuskaamattomuuden positiivisia vaikutuksia ihmisen terveyteen.

Toteutus

Oppilaat kuvaavat pareittain Snapchat-videot (10 s.). Kumpikin toimii vuorollaan kuvaajana ja kuvattavana. Videon aiheena on keksiä mahdollisimman monta positiivista asiaa, jotka ovat seurausta tupakoimattomuudesta tai nuuskaamattomuudesta. Lopuksi oppilaat katsovat toistensa tuotoksia ja keskustelevat yhdessä tupakoimattomuuden/nuuskattomuuden positiivisista vaikutuksista ihmisen fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen terveyteen.


Katso myös

Tehtävät / Nuoriso-ohjaajille, Yläkoulu
Tehtävät / Nuoriso-ohjaajille, Yläkoulu