Tehtävät / Alakoulu

Terveyssanat tutuksi

Tavoite

Tutustua terveyteen liittyviin käsitteisiin ja oppia terveyteen liittyvää sanastoa.

Toteutus

Oppilaat etsivät terveyssanaruudukosta (pdf) seuraavat terveyteen liittyvät sanat: ravinto, liikunta, uni, hyvä mieli, lepo, perhe, ystävät. Tämän jälkeen luokka kokoaa yhdessä opettajan johdolla taululle miellekartat terveyssanaruudukon käsitteistä ravinto, liikunta ja hyvä mieli:

  • Ravinto: Mitkä ovat terveellisiä ruokia?
  • Liikunta: Millaisesta liikunnasta tykkään?
  • Hyvä mieli: Mistä minulle tulee hyvä mieli?

Lopuksi opettaja voi näyttää oppilaille myös tämän lyhyen videon:


Katso myös

Tehtävät / Alakoulu