Nikotiiniton amis / Ammatillinen oppilaitos

Toimintaohje henkilöstölle vähimmäispuuttumisesta tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöön

Nikotiinittomassa oppilaitoksessa tarkoituksena ei ole toimia tupakkapaikkapoliisina. Nikotiinittomassa oppilaitoksessa huolehditaan, ettei toimintakulttuuri tue tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöä, kaikilla on tiedossa yhteiset pelisäännöt ja oppilaitoksen nikotiinittomuudesta viestitään monipuolisesti ja positiivisen kautta. Lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua esimerkiksi yhteisöllisyyttä, ryhmäytymistä ja fyysistä aktiivisuutta tukevaan toimintaan.

”Jokainen tekee itse sen päätöksen, lopettaako tupakoinnin tai nuuskaamisen, mutta me oppilaitoksessa työskentelevät voimme rakentaa oppilaitosympäristöä ja -yhteisöä, joka tarjoaa mahdollisuuden tehdä terveyttä ja hyvinvointia tukevia valintoja.” 

Vähimmäispuuttumisen toimintaohje

  • Kerrotaan opiskelijalle, että oppilaitos on nikotiiniton. Nikotiinittomuus tarkoittaa, että tupakointi, nuuskan tai sähkötupakan käyttö on kielletty kokonaan oppilaitoksen sisätiloissa, ulkoalueilla ja opiskelija-asuntoloissa. Tupakointiin tai muiden nikotiinituotteiden käyttöön liittyviä välineitä ei saa pitää esillä koulun tiloissa eikä alueella. Lisäksi nikotiinittomuus koskee työelämässä oppimista, oppilaitoksen opiskelijoilleen järjestämiä tilaisuuksia ja matkoja.
  • Tiedotetaan, mitä muuta tekemistä toimipisteessä on opiskelijalle tarjolla tauoilla ja vapaa-aikoina
  • Kerrotaan opiskelijalle, että tukea tupakkatuotteiden käytön lopettamiseen saa tarvittaessa terveydenhoitajalta

 

Palaa opiskeluhuollon työkalujen etusivulle