Tehtävät / Lukio

Tupakkahaittojen ehkäisy

Tavoite

Opiskelijat arvioivat yhteiskunnan keinoja tupakka- ja nikotiinihaittojen ehkäisytyössä.

Toteutus

Opiskelijat toimivat 5-6 hengen ryhmissä. Jokainen ryhmä saa opettajalta seitsemän lappua, jossa jokaisessa on nimetty yksi keino, jolla voidaan ehkäistä tupakka- ja nikotiinituotteiden aiheuttamia haittoja. Opiskelijoiden tehtävänä on miettiä, kuinka vaikuttavina he pitävät kutakin ehkäisykeinoa.

Opiskelijat äänestävät yhden keinon kerrallaan pois niin, että viimeiseksi jää keino, jota he pitävät kaikkein vaikuttavimpana. Äänestys suoritetaan niin, että jokainen ryhmän jäsen laittaa käden sen lapun päälle, jota he pitävät vähiten vaikuttavana keinoja. Se keino, joka saa eniten ääniä, otetaan pois. Ensimmäiset neljä keinoa äänestetään pois niin, että puhuminen ei ole sallittua. Ennen viimeisiä äänestyksiä on mahdollista keskustella ennen äänestystä. Lopuksi jokainen ryhmä esittelee keinon, jota he pitävät parhaana ja perustelevat valintansa.

Lapuissa lukevat keinot: vieroituspalvelut, terveystiedon opetus, tiedotuskampanjat, tupakkaveron korotus, myynnin rajoitukset, askien varoitusmerkinnät, väestön suojeleminen tupakansavulta


Katso myös

Tehtävät / Lukio