Tehtävät / Ammatillinen oppilaitos

Tupakan tai nuuskan käytön vaikutukset työkykyyn

Tavoite:

Opiskelijat saavat tietoa/kertaavat tietojaan tupakoinnista tai nuuskaamisesta aiheutuvista haittavaikutuksista. Opiskelijat ymmärtävät tupakoimattomuuden/ nuuskattomuuden merkityksen työkyvyn kannalta.

Tehtävänanto:

Opiskelijat tutustuvat tupakka- ja nikotiinituotteiden aiheuttamiin terveyshaittoihin Röökikroppa-sivuston avulla. Opiskelijat kirjaavat pienissä ryhmissä ylös, miten sivustolla kuvatut terveyshaitat vaikuttavat heidän alan työntekijän työkykyyn. Jokainen asia kirjataan esimerkiksi omalle post-it lapulle. Lopuksi kootaan ryhmien kirjaamat asiat taululle piirretyn ihmishahmon ympärille. Yksi ryhmä kerrallaan vie yhden lapun taululle ja kertoo, minkä asian ovat lapulle kirjanneet. Seuraava ryhmä vie jonkun muun asian jne. Jatketaan, kunnes yhdelläkään ryhmällä ei ole uusia asioita lapuilla. Opettaja lisää tarvittaessa asioita. Jos ryhmässä on eri ammattialan opiskelijoita, piirretään taululle useampi ihmishahmo ja nimetään hahmot ammattialan mukaan.