Tehtävät / Ammatillinen oppilaitos

Tupakoinnin ja nuuskan käytön vaikutukset työkykyyn

Tavoite:

Opiskelija arvioi toimintaympäristönsä ja toimintansa turvallisuutta ja terveellisyyttä. Opiskelija saa tietoa/kertaa tietojaan tupakoinnista tai nuuskaamisesta aiheutuvista haittavaikutuksista. Opiskelija ymmärtää tupakoimattomuuden/ nuuskattomuuden merkityksen työkyvyn kannalta.

Tehtävänanto:

Tehtävän voi toteuttaa joko ryhmä- tai yksilötehtävänä.

a) Ryhmätehtävä: Opiskelijat tutustuvat tupakka- ja nikotiinituotteiden aiheuttamiin terveyshaittoihin Röökikroppa-sivuston avulla. Opiskelijat kirjaavat pienissä ryhmissä ylös, miten tupakointi tai nuuskan käyttö voi vaikuttaa omaan työkykyyn. Jokainen asia kirjataan esimerkiksi omalle post-it lapulle. Lopuksi kootaan ryhmien kirjaamat asiat taululle piirretyn ihmishahmon ympärille. Yksi ryhmä kerrallaan vie yhden lapun taululle ja kertoo, minkä asian ovat lapulle kirjanneet. Seuraava ryhmä vie jonkun muun asian jne. Jatketaan, kunnes yhdelläkään ryhmällä ei ole uusia asioita lapuilla. Opettaja lisää tarvittaessa asioita. Jos ryhmässä on eri ammattialan opiskelijoita, piirretään taululle useampi ihmishahmo ja nimetään hahmot ammattialan mukaan.

b) Yksilötehtävä: Opiskelija tutustuu tupakka- ja nikotiinituotteiden aiheuttamiin terveyshaittoihin Röökikroppa-sivuston avulla. Opiskelija pohtii ja kirjaa ylös, miten tupakointi tai nuuskan käyttö voi vaikuttaa omaan työkykyyn. Tehtävän tuotoksena voi olla esimerkiksi ajatuskartta tai ihmishahmo, jonka ympärille asiat on kirjattu.