Nikotiiniton amis / Ammatillinen oppilaitos

Yhteisöllisyyden ja ryhmäytymisen tukemisella edistetään nikotiinittomuutta

Mikä tahansa muu mielekäs tekeminen tukee ammattiin opiskelevien nikotiinittomuutta, edistää yhteisöllisyyttä ja ryhmäytymistä. Opiskelijat kokevat, että tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö saattaa unohtua kun tarjolla on muuta mielekästä tekemistä.

Välitunneille opiskelijat toivovat esimerkiksi hengailupaikkoja tai valvottuja hengailutiloja, pelejä tai paikan, missä voisi rentoutua tai levätä. Tällä tavalla tarjotaan tupakkapaikalla tapahtuvan ryhmäytymisen sijaan muita vaihtoehtoja.

Esimerkki Pop up -välituntitoiminnan järjestämisestä

Sote-alan opiskelijaryhmä toteutti osana opintojaan Pop up-välituntitoimintaa alansa opiskelijoille. Välituntitoimintaan oli tuotu erilaisia pelimahdollisuuksia, kisailuja ja musiikkia.

Toiminta oli ohjelmoitua muutamien viikkojen ajan ja se koettiin hyvänä lisänä tauoille. Pop up-toimintaa on toteutettu myös muualla kampuksella yhteistyössä nuorisopalveluiden ja verkostojen kanssa.

Lisäksi Pop up-toiminnasta saatiin ideoita tuoda pelillisyyttä sekä taukoaktiivisuusmahdollisuuksia omaehtoiseen käyttöön. Välinehankintojen osalta tarpeeseen vastasi oppilaitoksen Liikkuva opiskelu -toiminta.

Opiskelijat mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan

Yhteisöllisyyttä ja ryhmäytymistä tukevaa toimintaa suunniteltaessa kannattaa huomioida:

  • Yhteistyö toimitiloja hallinnoivan tahon kanssa (mihin saa laitta mitäkin?)
  • Mitä opiskelijat toivovat?
  • Opiskelijoiden oman osaamisen hyödyntäminen
  • Yhteistyö yli hankerajojen: onko samaan aikaan käynnissä muita hankkeita, joita voidaan hyödyntää toiminnan järjestämisessä?

Lisää ideoita vinkkejä:

Saku ry: Hyvinvoinnin vuosikello

Saku ry: Liikkuva amis

Liikkuva opiskelu: 10 vinkkiä opiskelijoiden ryhmäytymiseen ja yhteisöllisyyden lisäämiseen.

Liikkuva opiskelu: Ideapankki

Smart Moves: Toiminnalliset opetusmenetelmät

Palaa opiskeluhuollon työkalujen etusivulle