Oppilaille: Faktoja tupakka- ja nikotiinituotteista

Tunnin tavoitteet

  • Kartoittaa tietoja tupakka- ja nikotiinituotteista 
  • Lisätä tietoutta tupakka- ja nikotiinituotteiden terveyshaitoista
  • Motivoida tekemään terveyttä edistäviä valintoja arjessa

Läsnäoloharjoitus

Läsnäoloharjoitus valmistaa sinua uuden aiheen oppimiseen. Tutkimustulosten mukaan musiikin kuuntelu ennen oppituntia vahvistaa keskittymiskykyä. Ota siis mukava asento, kuuntele sinulle mieluinen biisi ja rentoudu.

Jos harjoitus tehdään yhdessä luokan kanssa, opettaja antaa sinulle erillisen ohjeen, miten harjoitus toteutetaan.

Tehtävä 1. Ajattelun aktivointi

Harjoittelet omaa ajattelua ja oivaltamista alla olevilla aktivoivilla kysymyksillä tupakka – ja nikotiinituotteista. Opettaja osoittaa alla olevalta listalta kysymykset joihin sinulta/pienryhmältäsi odotetaan pohdintoja. Jos olette nopeampia kuin muut, hyödyntäkää aika tarkastellessa muita kysymyksiä. Lopuksi pohdinta esitellään muille suullisesti tai kirjallisesti.

Kysymyksiä pohdittavaksi: 

  • Onko tupakka- ja nikotiinituotteet tarpeellisia? 
  • Miten tupakka- ja nikotiinituotteet vaikuttavat nuorten terveyteen nyt tai vanhempana? 
  • Miksi tupakka- ja nikotiinituotteita käytetään? 
  • Kuka tupakka- ja nikotiinituotteita käyttää sinun mielestäsi?
  • Miksi niitä tekee mieli?  

Tehtävä 2. Aiheen alustus

Piirja/tai kirjoita vihkoon / taululle / verkkoon kaikki tupakkaa- ja nikotiinituotteet, jotka tiedät. Apua tehtävään löytyy tarvittaessa Fressiksen sivuilta.  Valmistaudu esittelemään vastaukset lyhyesti.

Tehtävä 3. Tiedon syventäminen

Katso video FromTheBushes: ”Meidän suhde nikotiiniin?”

Videon katsomisen jälkeen pohdi itse tai keskustele parin/pienryhmän kanssa, mitä videosta jäi päällimmäisenä mieleen. Tämän jälkeen listaa/listatkaa videon perusteella 3 ydinasiaa, jotka esitetään suullisesti/kirjallisesti muulle ryhmälle. 

Tehtävä 4. Tiedon kokoaminen

Laadi yksin tai parin kanssa ​miellekartta ​otsikolla​ tupakka- ja nikotiinituotteiden haitat terveydelle 

Vinkki: Miellekartta​ voidaan​ ​tehdä​ ​vihkoon​ ​tai​ ​​digitaalisesti​ (sovellusehdotukset:​ ​MindMeister tai ​ Popplet).​  

Apua aiheen käsittelyyn voi hakea nuorille suunnatulta Fressissivustolta:  

Tupakka

Nuuska

Sähkötupakka

Valmiit työt jaetaan ja esitellään vierustoverille/parille tai lähetetään opettajalle.  

Tehtävä 5. Testaa tietosi

Testaa tietosi tupakka- ja nikotiinituotteiden haitoista

Opettajan ohjeistuksen mukaan kirjoita lisäksi lapuille / taululle / verkkoon vähintään kaksi asiaa, jotka sinulle jäi tunnista mieleen tai mitä pidit tärkeänä/kiinnostavana. 

Kotitehtävä

Katso lyhyet videot tupakointiin ja nuuskaamiseen liittyen.

Vastaa sen jälkeen vihkoon/verkkoon, mitä videoilla sanotaan rutiineista tai vaihtoehtoisista tavoista.