Nikotiinittomuusviestinnän tarkistuslista

Lista viestittävistä tahoista: Kuntayhtymän hallinto Koulutuspalvelut Tilapalvelut ja kiinteistöhuolto Tietohallinto Markkinointi ja viestintä Henkilöstöpalvelut Opiskelijapalvelut Luottamushenkilöt Huoltajat Työelämän yhteistyökumppanit Lista viestintäkanavista Henkilöstön perehdytysmateriaali Rekrytointi-ilmoitukset Opiskelijoiden perehdytysmateriaali Hyväksymiskirje Koulutus- ja oppisopimuslomakkeet Wilma Verkkosivut ja sosiaalisen median kanavat Vanhempainillat Ulkopuolisten vierailijoiden tiedotuskanavat Intra Oppilaitoksen tilat ja info-TV

Kuvassa on tarkistuslista oppilaitoksen nikotiinittomuusviestintään.