Toimintamalli käyttöön Syöpäjärjestöjen tukemana

Toimintamallin voi ottaa käyttöön kokonaisuutena tai pienissä osissa. Valmis prosessi helpottaa toimintamallin käyttöönottoa ja siihen on saatavilla tukea Syöpäjärjestöiltä.

Voitte pyytää alueenne yhteyshenkilön yhteystietoja tällä lomakkeella. Syöpäjärjestöt tarjoaa ohjausta ja tukea toimintamallien ja työkalujen käyttöönottossa. Mainitkaa viestissä oppilaitoksen nimi, paikkakunta ja omat yhteystietonne.

Toimintamallin käyttöönoton prosessi yhdessä Syöpäjärjestöjen kanssa

1. Yhteydenotto

 • Syöpäjärjestöjen asiantuntija esittelee aiheen oppilaitoksen johdolle ja opiskeluhuoltoryhmälle
 • Sovitaan ajankohta yhteiselle aloitustyöpajalle opiskeluhuoltoryhmän kanssa

2. Aloitustyöpaja

 • Toimintamallin esittely
 • Oppilaitoksen nykytilan kartoituksen tulosten läpikäynti
Tuloksena:
 • Tiivistelmä nykytilasta
 • Tarvittavat toimenpiteet
 • Sovitaan aikataulu, miten toimia lähdetään toteuttamaan

3. Miten sujuu?

 • Tilannekatsaus oppilaitoksen ja Syöpäjärjestöjen asiantuntijan kanssa
 • Mihin vielä tarvitaan tukea?
 • Tarvittavat koulutusasiat ja muu tuki oppilaitokselle

4. Arviointityöpaja

 • Mitä on tehty ja miten meni?
 • Palataan alun nykytilan arviointiin ja peilataan aikaansaatua nykytilaa siihen
Tuloksena:
 • Tiivistelmä nykytilasta verrattuna lähtötilanteeseen
 • Tarvittavat jatkotoimenpiteet

5. Seuranta

 • Kevyt seuranta 3-6kk kohdalla
 • Miten toteutus on edennyt oppilaitoksessa?
 • Muun palautteen keruu työkalujen ja toimintamallien kehittämisen näkökulmasta