Bakgrunden till handlingsmodellen

Snus och idrott

Den senaste forskningen visar att snus förknippas särskilt med ishockey, men även innebandy och fotboll är sporter där det är känt att snus används. Cancerorganisationerna utredde år 2019 snusanvändningen i idrottsföreningar. I utredningen Nuuska nuorten urheilijoiden arjessa intervjuades 16–17-åriga spelare och deras föräldrar, tränare och andra anställda i ishockey-, fotbolls- och innebandyföreningar från huvudstadsregionen och Uleåborg med omnejd, samt representanter för centralförbunden. Enligt utredningen finns det brister i gemensamma verktyg och konkreta rekommendationer för åtgärder relaterade till användning av snus. Som en reaktion på resultatet i utredningen startade Cancerorganisationerna, Finlands olympiska kommitté och EHYT rf år 2020 ett samarbetsprojekt, vars syfte var att skapa en gemensam modell för hur man kan främja snusfri verksamhet i idrottsföreningar. Modellen utvecklades enligt tjänstedesignmodellen, och kommunikations- och tjänstedesignbyrån Kaiku Helsinki bidrog med denna kunskap till projektet.

Så föddes modellen Snusfri idrott

Aktörer från idrotten involverades i projektet redan från början, enligt principerna i tjänstedesign. Planeringen av handlingsmodellen startade med två intensiva workshop-dagar i september 2020. I workshoparna deltog flera representanter för grenförbunden, föreningarna och professionella inom rusmedelsarbete. Idéer och metoder för att främja snusfri verksamhet på grenförbunds-, förenings- och tränarnivå togs fram. Idéerna som kom fram i workshoparna testades i djupintervjuer med representanter för grenförbunden och föreningarna. Idéerna fick positiv feedback i intervjuerna, och det upplevdes viktigt att främja snusfri verksamhet i föreningarna. Förutom intervjuerna gjordes utredningen Nuuska ja urheilu i föreningarna. Utredningen gav bakgrund till snusanvändning inom idrott som fenomen, och idéer och tankar gällande den planerade handlingsmodellen. Mer än 200 idrottsaktiva inom olika grenar runt om i Finland svarade på enkäten. Utredningen visar att snusanvändningen märks bland idrottande unga, men mer bland de vuxna i föreningarna. Största delen av personerna som svarade tyckte det var viktigt att förebygga snusanvändning och att man ingriper ifall snusanvändning påträffas i föreningsverksamheten. Intervjuerna och enkäten genomfördes i oktober och november 2020. Efter intervjuerna och på basis av resultaten i enkäten färdigställdes modellen i december 2020.

Utredningar om ungas snusanvändning

Nuuska nuorten urheilijoiden arjessa (2019)

Sammuuko savuke, nouseeko nuuska? (2017)

Nuorten salibandypelaajien nuuskan käyttö ja siihen yhteydessä olevat tekijät (2017)

Nuuska nuorten maailmassa (2013)