Toimintamallin taustalla

Nuuska ja urheilu

Viimeaikaisen nuuskaamiseen liittyvän tutkimuksen perusteella nuuska yhdistetään voimakkaasti erityisesti jääkiekkoon, mutta myös salibandy ja jalkapallo ovat nousseet esille lajeina, joissa nuuskan käyttöä tiedetään tapahtuvan. Syöpäjärjestöt selvittivät vuonna 2019 nuuskan käyttöä urheiluseuroissa. Nuuska nuorten urheilijoiden arjessa -selvityksessä haastateltiin jääkiekko-, jalkapallo- ja salibandyseurojen 16-17-vuotiaita pelaajia, valmentajia ja toimihenkilöitä, lajiliittojen edustajia ja pelaajien vanhempia pääkaupunkiseudulta ja Oulun seutukunnasta. Selvityksen mukaan seuratoiminnassa on puutteita yhtenäisistä työkaluista ja konkreettisista toimintasuosituksista nuuskan käyttöön liittyen. Selvityksen tulosten siivittämänä Syöpäjärjestöt, Suomen Olympiakomitea ja EHYT ry aloittivat vuonna 2020 yhteistyöprojektin, jonka tarkoituksena oli tuottaa palvelumuotoilun keinoin urheiluseuroille yhtenäinen toimintamalli nuuskattomuuden edistämiseksi. Palvelumuotoiluosaamista projektiin toi viestinnällinen palvelumuotoilutoimisto Kaiku Helsinki.

Nuuskaton urheilu -toimintamallin luominen

Palvelumuotoilun periaatteiden mukaisesti projektiin osallistettiin alusta alkaen urheilun toimijoita. Toimintamallin suunnittelu aloitettiin tiiviillä kahden päivän työpajakokonaisuudella syyskuussa 2020. Työpajoihin osallistui useita lajiliittojen edustajia, seuratoimijoita sekä päihdetyötä tekeviä järjestöjen ammattilaisia. Päivien aikana ideoitiin nuuskattomuuden edistämisen tapoja urheilussa niin lajiliitto-, seura- kuin valmentajatasolla.

Työpajoissa muodostuneita ideoita testattiin syvähaastattelemalla lajiliittojen ja seurojen edustajia. Haastatteluissa ideat saivat positiivista palautetta ja nuuskattomuuden edistäminen seuroissa koettiin tärkeäksi. Haastatteluiden lisäksi toteutettiin Nuuska ja urheilu -kysely urheiluseuroille. Kyselyssä taustoitettiin nuuskan käytön ilmiötä urheilussa sekä ideoita ja ajatuksia tulevan toimintamallin sisällöistä. Kyselyyn vastasi yli 200 urheilutoimijaa eri lajeista ympäri Suomen. Kyselyn perusteella nuuskan käyttöä näkyy urheilevilla nuorilla, mutta enemmän seurojen aikuisilla. Suurin osa vastaajista piti tärkeänä nuuskan käytön ehkäisyä ja sen käyttöön puuttumista seuratoiminnassa. Haastattelut ja kysely toteutettiin loka- ja marraskuussa 2020. Haastatteluiden ja kyselyn tulosten perusteella toimintamalli viimeisteltiin joulukuussa 2020.

Selvityksiä nuorten nuuskan käytöstä

Nuuska nuorten urheilijoiden arjessa (2019)

Sammuuko savuke, nouseeko nuuska? (2017)

Nuorten salibandypelaajien nuuskan käyttö ja siihen yhteydessä olevat tekijät (2017)

Nuuska nuorten maailmassa (2013)