Tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön puheeksi ottaminen ja lopettamisen tukeminen

Suurin osa nuorista kokeilee jossain vaiheessa nuuskaa tai tupakkaa, mutta kokeiluja ei silti tarvitse hyväksyä. Vanhempana asiaan voi liittyä monenlaisia tunteita: huolta, hätää, suuttumusta tai pettymystä. On kuitenkin hyvä muistaa, ettei suuttuminen tai rankaiseminen yleensä auta asiaa.

Nuoren kokeilut tai tuotteiden käyttö on hyvä ottaa puheeksi nuoren kanssa. Kun ymmärtää, miten nuoret suhtautuvat nuuskan ja tupakan käyttöön, on asiasta helpompi keskustella. Lisätietoa aiheesta voit lukea täältä.

Suurin osa nuorista haluaa lopettaa nuuskan tai tupakan käytön. Vanhempi voi tukea nuorta keskustelemalla, antamalla tietoa, kannustamalla sekä etsimällä nuoren kanssa keinoja käytön lopettamiseen.

 

Näin otat käytön puheeksi ja tuet lopettamisessa

1

Kerro, että nuori on sinulle tärkeä ja olet huolissasi siitä, onko nuori käyttänyt tupakka- ja nikotiinituotteita.

2

Kerro nuorelle, että olet huolissasi tuotteiden vaikutuksista hänen terveyteensä ja kehitykseensä. Usein nuoret eivät tiedä tarkkaan tuotteiden haitoista tai he vähättelevät niitä. Lisätietoa terveyshaitoista löydät Fressiksen sivuilta.

3

Kerro, ettet hyväksy tuotteiden käyttöä. Osoita kuitenkin, että hyväksyt nuoren.

4

Kysy nuorelta, tuntuuko hänestä, että hän on riippuvainen nuuskasta tai tupakasta. Tarvittaessa voit kertoa  nuorelle riippuvuudesta ja kysellä vieroitusoireista. Nuoren voi olla vaikea tunnistaa riippuvuutta ja mieltää esimerkiksi mielitekoa vieroitusoireeksi. Testi voi auttaa hahmottamaan nikotiiniriippuvuutta. Riippuvuustesti päivittäin nuuskaaville, tupakoiville ja satunnaisesti tupakkatuotteita käyttäville.

5

Tarjoa tukesi lopettamiseen. Jos nuorelle on kehittynyt voimakas riippuvuus ja hän tarvitsisi apua vieroitusoireisiin, ohjaa hänet terveydenhuollon ammattilaisen luo. Yhdessä he voivat miettiä nikotiinikorvaustuotteiden tarvetta. Alaikäinen tarvitsee nikotiinikorvaushoitotuotteisiin reseptin.

6

Kysy nuorelta syitä tuotteiden käytölle. Voitte yhdessä pohtia, mikä sen voisi korvata. Motivaation kannalta olisi hyvä, jos nuori itse kertoisi, mitä hyötyä lopettamisesta olisi. Kysy nuorelta myös, mikä estää ja mikä auttaisi lopettamaan. Keneltä nuori kaipaisi apua ja tukea?

7

Tuo esille nuoren vahvuuksia, jotka voivat auttaa lopettamisessa. Jos nuori on esimerkiksi osoittanut sinnikkyyttä jossakin muussa asiassa, sen muistelu voi antaa hänelle voimaa lopettamiseen. Osoita, että sinä uskot hänen onnistuvan lopettamisessa. Se kasvattaa nuoren omaa uskoa onnistumiseen.

8

Kiinnitä huomio onnistumisiin! Takapakit eivät ole niin tärkeitä, vaan se, että edistymistä on tapahtunut. Kysy nuorelta, mikä on auttanut häntä olemaan ilman. Se auttaa nuorta onnistumaan jatkossakin.

Lisätietoa lopettamisesta saa nuorille suunnatulta Fressis-sivustolta.