Vanhemman esimerkillä ja asenteella on merkitystä

Kotona luodaan pohja lapsen elintavoille. Vanhempien asenteet, kiellot sekä oma esimerkki vaikuttavat merkittävästi lasten ja nuorten tupakkatuotteiden käyttöön ja niihin liittyviin asenteisiin.

Vanhempien tupakkatuotteiden käytön vaikutus

Vanhempien  tupakkatuotteiden käyttö lisää lapsen riskiä aloittaa tupakointi tai nuuskaaminen. Lapsilla, joiden vanhemmat tupakoivat, on usein myös myönteisempi kuva tupakonnista, eivätkä he ole yhtä tietoisia tupakoinnin terveyshaitoista ja sen aiheuttamasta riippuvuudesta kuin sellaiset lapset, joiden vanhemmat eivät tupakoi. Toisaalta kuitenkin osa tupakoivien vanhempien lapsista kokee, etteivät halua tehdä samaa virhettä kuin vanhempansa.

Mitä jos itse tupakoin / nuuskaan?

Nikotiinittomuuteen kannustamisessa viesti on vakuuttavin, kun itsekään ei tupakoi tai nuuskaa. Kuitenkin vanhempien kielteinen suhtautuminen tupakkatuotteisiin suojaa lasta niiden käytön aloittamiselta, vaikka vanhempi itse käyttäisikin tuotteita. Vanhemman onkin hyvä tuoda selkeästi ilmi, ettei hyväksy lapsen tupakkatuotteiden käyttöä. Vanhemman ei siten myöskään kuulu ostaa tai antaa lapselleen tupakkatuotteita. Jos vanhempi itse käyttää tuotteita, olisi niiden käyttöä lapsen nähden hyvä välttää. Mitä vähemmän lapsi tai nuori näkee tupakkatuotteiden käyttöä, sitä vähemmän hän saa vaikutteita tuotteiden käytön aloittamiseen tai jatkamiseen. Vanhempien tupakkatuotteiden käytön lopettaminen vähentää myös lapsen riskiä aloittaa.

Tuotteiden käytöltä suojaavat tekijät

Vanhempien tuki  sekä aktiivinen osallistuminen lasten ja nuorten elämään suojaavat lasta ja nuorta tupakkatuotteiden käytöltä. Mitä löyhempi suhtautuminen vanhemmilla on nuoren tupakkatuotteiden käyttöön, sitä todennäköisemmin nuori kokeilee tuotteita tai jatkaa tuotteiden käyttöä. Vanhempien on tärkeä ottaa tupakkatuotteiden käyttö puheeksi nuoren kanssa ja tarvittaessa tukea häntä käytön lopettamisessa. Nuorta suojaa tuotteiden käytöltä lisäksi muun muassa hyvä itsetunto, tupakkatuotteiden käytön kokeminen omaa terveyttä vaarantavaksi, muiden päihteiden käytön välttäminen sekä osallistuminen kouluajan ulkopuoliseen harrastustoimintaan.  Toisaalta jos harrastusporukassa tuotteiden käyttö on yleistä, voi se myös lisätä nuoren houkutusta tai painetta kokeilla tuotteita.

Turvataan lapsille ja nuorille nikotiiniton elinympäristö

Aikuisten vastuulla on turvata lapselle terveellinen elinympäristö. Tämä tarkoittaa myös sitä, että lasta suojellaan tupakansavulta ja muilta vahingollisilta tuotteilta. Myös  tupakkalaki pyrkii suojelemaan lapsia ja nuoria nikotiiniriippuvuudelta ja tuotteiden terveyshaitoilta. On tärkeää, että kaikki lapsen elämään kuuluvat tahot, kuten koti, koulu ja harrastuspiiri, toimivat yhdessä ja johdonmukaisesti tupakkatuotteiden käytön ehkäisemiseksi ja nikotiinittoman elinympäristön ylläpitämiseksi.